guri melby pressekonferanse stortinget no

Venstres Guri Melby, enda en politiker som hater det norske? Bilete: regjeringen.no

Ope brev til Guri Melby, Venstre.

Eg ser at du meiner at her i Noreg er meir rasisme enn vi likar å tru. Du har heilt rett! Vi nordmenn er utsett for meir rasisme enn nokon – i særdelesheit politikarane – ynskjer eller bryr seg med å sjå.

Minner om boka som ein muslim skreiv for nokre år sidan der det heiter at «nordmenn var Satans sønner».

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

Framande velter inn over grensene og held talar og demonstrasjonar der dei skuldar oss nordmenn for rasisme. Dette gjer dei vel vitande om at dei har støtte hjå fleirtalspolitikarane og media, biskopar og resten av over-Noreg!

Men vi nordmenn har ikke rett til å seie kva vi meinar om denne folkeinvasjonen, om vi då ikkje støttar den, det vert kalla og straffa som «rasisme». Alt vi seier eller gjer, eller ikkje seier og ikkje gjer, vert stempla som «rasisme».

Medlemskap i FMI kr 300,-. Abonnement Norge Er Vårt kr 120,-. Kontonr.: 0530.40.68169.

Kvifor vert ikkje dine framande vener, Guri Melby, i sine heimland der det berre er fryd og gammen og der det ikkje finns rasisme eller anna styggedom? Og der det truleg heller ikkje finnes svikefulle politikarar?

Det er masseinnvandringa som er grunnen til at vi nordmenn er utsette for dagleg rasisme og som de fleirtalspolitikarar så inderleg vel ønskjer oss. Den rasismen toler de så inderleg vel, for den råkar ikkje dykk sjølve og dykkar nye folkeferd i landet mitt!

Norvald Aasen
Askvoll, 27.6.2020