header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

rasisme

Det er IKKE rasistisk å påpeke forskjeller mellom raser.

I USA døde den svarte kriminelle George Floyd, og det er uakseptabelt. Men hvordan systemmedia slakter denne hendelsen med de påfølgende borgerkrigslignende tilstandene er uakseptabelt. Derfor en klargjøring.

Hvis en politiaksjon blir profesjonelt gjennomført dør ikke den mistenkte. Det skal ikke passere og der er vi alle enige. Men uker med ubegrunnede påstander om rasisme for å fremme den rød-grønne venstresidens globalistiske agenda skal heller ikke passere, der må vi alle også være enige.

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

Den ubegrunnede påstanden om at det ikke finnes menneskeraser og at begrepet er et konstrukt, er urealistisk og har ingen vitenskapelig basis. Det er som å påstå at man bare innbiller seg at det er forskjell på en kvinne og en mann.

De som mener at å behandle mennesker av andre raser som en mindreverdig klasse, holde de som slaver og drepe de kan nok defineres som rasister. I vår tid er det viktigere å påpeke hva rasisme ikke er, da det er gått en inflasjon i begrepene rasisme og raser.

1. Det er IKKE rasistisk å hevde eksistensen av forskjellige menneskeraser!
Alle kan optisk se dette. Det er heller ikke et argument at det eksisterer flytende overganger mellom raser. Det er som å påstå at det ikke finnes gult eller orange, bare fordi det er en fargetone mellom dem. Forøvrig: Hvis det ikke fantes raser kan ingen påstå at de blir diskriminert pga. rasetilhørighet eller at det eksisterer «rasisme». Det blir som å påstå at alkoholisme er er at problem, samtidig som man nekter for at det finnes alkohol.

2. Det er IKKE rasistisk å påpeke forskjeller mellom raser
Forskjellige raser har forskjellige farger, størrelse og IQ. De fremmede i Norge har gjennomsnittlig et annet utseende enn oss nordmenn. Dette har naturlige grunner og er en del av forskjellig genmateriale som utgjør forskjellige raser. La oss ta det indre i menneskekroppen. Spørsmålet er: Er alle raser gjennomsnittlig like på det emosjonale planet, lik IQ og like fredelige, ref. her eksempelvis islamsk lære. Ved disse fakta forlater forstanden til de selvoppnevnte «ikke-rasistene» øyeblikkelig: Slik kan det ikke være, og sant nok, slik er det ikke.

3. Det er IKKE rasistisk med «racial profiling»
Hvis politiet benytter dette i kontroller betyr det at de velger ut bestemte persongrupper. Årsaken til disse tiltakene er ganske enkelt at kriminaliteten ikke er lik i de forskjellige befolkningsgruppene.

Medlemskap i FMI kr 300,-. Abonnement Norge Er Vårt kr 120,-. Kontonr.: 0530.40.68169.

Selv offisiell politistatistikk viser hvilke grupper, altså raser som er overproporsjonalt representert i voldtekt, vold, ran og drap. At systemmedia ikke forteller dette er jo klart, i følge de finnes det ikke raser, bare rasisme.

Alle vet at det i deler av Oslo består No-go-soner hvor majoriteten ikke er nordmenn, men mennesker fra andre raser. De som vil avskaffe „racial profiling“ saboterer politiets arbeid. Man må anta at politiet kjenner til kriminell tilbøyelighet for forskjellige raser og grupper og ut fra erfaringer skal de benytte rasebegrepet.

4. Det er IKKE rasistisk å kritisere en religion
Rase og religion er ikke det samme. På tross av dette blir det med et intellektuelt lavmål påstått at det er rasisme å kritisere islam. Islam er ikke en rase. Bekjempe og å påpeke fakta at denne religionen representer ekteskap med barn, tvangsgiftemål, «æresdrap», fjerning av forhuden på små gutter, noe også jødene praktiserer. Hvis man påpeker disse fakta er dette menneskeforstand og et moralsk ansvar, ikke rasisme.

5. Det er IKKE rasistisk å snakke det norske språket, slik vi gjør
Man kan og skal fortsatt si indianer, blekansikt, mokkabønner,neger, negerbolle, sigøyner og sigøyner-schnitzel.

6. Det er IKKE rasistisk å forsvare sitt folk og hjemland
Indianerne forsvarte seg mot de hvite som invaderte deres kontinent. Indianerne gjorde ikke dette fordi de var hvite, men fordi de invaderte deres land. Da er vi ved sakens kjerne. Problemet var ikke utseende til til hvite, men deres handlinger. I Vest-Europa har vi i dag det samme problemet. De som objektivt informerer om farene ved masseinnvandring gjør ikke dette fordi det er andre raser som invaderer vårt kontinent. Her handler det om en annen kultur og levemåte som det forlanges at vi hvite skal integrere i vårt samfunn, og ikke at de kulturfremmede skal tilpasse seg vårt språk og kultur.

Dette er rasisme, men mot nordmenn!

Nils A. Pettersen
Oslo, 3.7.2020

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020


Informasjon i Søgne
Mandag 17. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 259 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015