moske furuset 2

Furuset moské. Bilde: Frank Edvardsen.

Institutt for samfunnsforskning (ISF) og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har offentliggjort Integreringsbarometeret, den mest omfattende undersøkelsen som er gjort i Norge av befolkningens holdninger til innvandring, integrering og mangfold.

Undersøkelsen viser at folk i Norge er vesentlig mer skeptiske til muslimer enn til kristne. Litt under halvparten i undersøkelsen sier at de er skeptiske til personer med islamsk tro. Bruk av niqab, som dekker hele ansiktet, er problematisk både på arbeidsplassen og på gaten, mener et stort flertall.

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

Flere har aksept for hijab, som bare dekker håret. Rundt en tredel er negative til bruk av hijab på gaten. Et stort flertall mener at innvandrerne som kommer, må tilpasse seg norske verdier fullt og helt.

Medlemskap i FMI kr 300,-. Abonnement Norge Er Vårt kr 120,-. Kontonr.: 0530.40.68169.

Men samtidig er mange enige i at befolkningen som bor her fra før skal komme dem i møte. Institutt for samfunnsforskning gir seg ikke!

Oddbjørn Jonstad
Oppegård, 4.7.2020