solberg grande jensen

Erna Solberg (til venstre?). Printscreen dagbladet.no

Åpent brev til Erna Solberg.

Viktig å lære av Srebrenica-tragedien, sier du. Er der andre tragedier vi – du – dere – også bør lære av? Dere kunne jo prøve å lære noe av NATOs forbrytelse mot det vesle Serbia i 1999, der organisasjonen bombet landet i 78 døgn, med Norge på laget, og med jubel fra politikerflertallet på stortinget? Bare to stortingsrepresentanter var imot den krigen!

Lær litt av den behandlingen serberne fikk av muslimene og Nazi-Tyskland under 2. verdenskrig. Lær litt av hva IS fortok seg gjennom flere år i Midtøsten. Og der dere ivret etter å ta IS-avleggere og IS-koner til Norge selv om de hadde sin etnisitet og opprinnelse fra andre islamske land.

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

Dine bombastiske uttalelser i hytt og pine, og dine opptredener på podier rundt om i verden ved siden av diktatorer. Og dine reiser til bl.a. Tyskland og Merkel, der det hevdes at du uttalte at nordmenn ikke har noen rettigheter i eget land, viser at det ikke er nordmenns interesser og ve og vel som opptar deg, men at du har velgere fra fremmede riker og land som omfatter din omsorg og interesse?

Jeg kommer på at EU er en videreføring av en tidligere tysk fører sin hjertesak, nemlig et samlet Europa under Tyskland og at en norsk politiker var på besøk dit for å fortelle om nordmenns plikt til å være Tyskland underdanige.

Medlemskap i FMI kr 300,-. Abonnement Norge Er Vårt kr 120,-. Kontonr.: 0530.40.68169.

Når det gjelder globalismen, som mange også vedkjenner seg ved FN-pinsen på jakkeslaget, så er vel dette å sammenligne med aksemaktene sin krig for verdenserobring? Er det historien som gjentar seg – også for serberne?

Jeg skal aldri mer stemme Høyre ved valg, meg trenger du heller ikke. Du får de stemmene du trenger fra dine nye landsmenn og -kvinner. Jeg var også engang medlem i ditt parti, så dum har jeg altså selv vært, men det er lenge, meget lenge siden det, som det heter i visen.

Norvald Aasen
Askvoll, 13.7.2020