vold pixabay com

Bilde: Pixabay.com

Fremmedfolket krever ekstraordinære tiltak for ikke å utvikle en kriminell og voldelig løpebane. Oddbjørn Jonstad med en liten kommentar om saken.

– Minoritetsungdom i rusmiljøer i Oslo må tas alvorlig. Vi må møte deres emosjonelle og psykososiale behov, skriver Moses Deyegbe Kuvoame, førsteamanuensis ved Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag, Universitetet i Sør-Norge i begynnelsen av april. Dette er barn og unge som trenger kjærlighet og omsorg. Deres kriminelle og voldelige handlinger er et høyt rop om hjelp. Derfor trengs det konkrete, strukturelle og institusjonelle endringer og kreative og allsidige tiltak i bydelene for å kunne forebygge nyrekruttering til slike miljøer – og fremme ungdommenes inkludering i det norske samfunnet.

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995. Medlemskap i FMI kr 300,-. Abonnement Norge Er Vårt kr 120,-. Kontonr.: 0530.40.68169.

Dette illustrerer innvandrernes økende krav til det norske samfunn og at parallellsamfunn med egne kulturer er akseptert. Hadde det ikke vært en bedre idé at de repatrieres til sine fedres hjemland?

Oddbjørn Jonstad
Oppegård, 24.7.2020