orban

Norge er i en særstilling som fortsatt styres med en unntakslov.

Erna Solberg sa Orban fikk «diktatoriske fullmakter». Er Norge «diktatorisk», i Norge er ikke fullmaktsloven opphevet som i Ungarn, fra 31. mai? Ungarn har et velfungerende demokrati, dette i motsetning til flere regimer i Europa, Norge inkludert!

Når det ungarske parlamentet i slutten av mars ga regjeringen spesial-fullmakter for å møte «Corona-krisen» var kritikken fra flere land i Europa og systemmedia massiv. Erna Solberg sa hun ville utøve press på EU for å stoppe «de diktatoriske» fullmaktene som president Orban fikk. Dobbeltmoralen og paradokset er at de fleste land i Europa gjennomførte lignende lover og Norge var intet unntak, men her gjelder de fortsatt. Er Norge «diktatorisk» da Ungarn opphevet disse allerede 31. mai?

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

Parlamentet i Budapest ga da presidenten utvidede fullmakter uten å sette en tidsfrist. Hele den politiske venstresiden, løgnmedia, Brussel og protagonistene i regjeringen og stortinget gikk helt av hengslene og sammenlignet Orban med Trump og Bolsonaro og kalte fullmakten et «Statskupp». Og nå? Parlamentet har opphevet dekret etter forslaget fra nettopp president Orban!

Norge er i en særstilling og styres fortsatt med en unntakslov. Den er totalt overflødig og står ikke i relasjon til effekten av Covid19-hysteriet. Her er nordmenns dagligliv strengt regulert, et næringsliv som sliter og mange personlige tragedier. Få stiller spørsmål ved om dette er autoritært og minner svært lite om demokrati. Dette i grell motsetning til rettsstaten i Ungarn under ledelse av Orbans Fidesz-regjering. Uttrykket «løgnmedia» er i realiteten et mer enn treffende uttrykk.

Medlemskap i FMI kr 300,-. Abonnement Norge Er Vårt kr 120,-. Kontonr.: 0530.40.68169.

Systemmedias agenda er subjektiv, manipulerende og bedriver bevisst en selektiv nyhetsformidling:

  1. Viktor Orban ba selv om å oppheve spesialfullmaktene når tiltakene mot Corona ga resultater. Parlamentet kunne ikke uten hans initiativ opphevet fullmaktene!
  2. Det var og er en blank løgn å påstå at Orban «skaffer seg nå mer makt for å oppheve demokratiet i Ungarn». Det er ikke passert!
  3. Flere års målrettet negativ kritikk mot ministerpresident Orban at han er en diktator, motbevises kraftig. Ungarn har et velfungerende demokrati, dette i motsetning til flere regimer i Europa, Norge inkludert!

Nettredaksjonen, FMI, Folkebevegelsen Mot Innvandring