planøkonomi

Opp gjennom historien har vi sett den mest omfattende formen for planøkonomi i de kommunistiske landene. Men Norge kommer hakk i hel.

Statens asyl- og innvandringspolitikk er egentlig en statlig planøkonomi som går ut på å investere i befolkningsvekst via innvandring. Planen er at investeringer i denne veksten over noe tid skal betale tilbake investeringene og bli lønnsom.

U-hjelp er også en form for statlig planøkonomi, der hjelp til underutviklede land på sikt skal betale seg tilbake når landene det gjelder har kommet seg på beina og kan begynne å importere varer fra vår industri.

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

I tillegg har vi fått planøkonomien knyttet til det grønne skiftet som også går ut på at statlige subsidier skal lønne seg over tid.

En betydelig del av statens utgifter er bundet opp i denne planøkonomien, som ikke må forveksles med statens øvrige utgifter og forpliktelser.

Medlemskap i FMI kr 300,-. Abonnement Norge Er Vårt kr 120,-. Kontonr.: 0530.40.68169.

Problemene med statlig planøkonomi er velkjente, og har samme gyldighet her som de hadde i for eksempel Sovjetunionen. Det er en økonomi som er fratatt de økonomiske incitamentene man ellers legger til grunn innenfor det kapitalistiske system. Og nettopp derfor ender planøkonomi alltid opp med å ruinere staten – og forså vidt å kjøre hele samfunnsøkonomien i grøfta. Da vet vi hva vi har i vente.

Oddbjørn Jonstad
Oppegård, 2.8.2020