header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

nwo

«Vi vil alle bli tapere, også kulturrevolusjonens barn.»

«Det vi står ovenfor nå er ikke selve revolusjonen, men avslutningen av den. Folk som sov når den pågikk er nå så bedøvet at de ikke klarer å se eller forstå hva de står midt oppi. De er så intellektuelt hjernevasket at de ikke selv forstår at de er manipulert.»

Det vi står ovenfor nå er ikke selve revolusjonen, men avsluttingen av den. Folk som sov når den pågikk er nå så bedøvet at de ikke klarer å se eller forstå hva de står midt oppi. Det vi nå gjennomlever på alle felt i politikken og kulturen er et tipping point, der gamle verdens verdier, moralske standarder, helte-fortellinger og kulturelle referanser skiftes ut med nye som står som antiteser til disse.

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995. 

Prosessen har pågått lenge. 68-ere og deres politiske avkom besitter nå alle sentrale samfunnsinstitusjoner. De er så intellektuelt hjernevasket at de ikke selv forstår at de er manipulert, men i stedet angriper sine egne samfunn og forsvarer de som vil rive dem ned.

For å forstå psykologien bak denne revolusjonen kan det være lurt å lytte til KGB-avhopperen Yuri Bezmenov, som allerede i 1984 forklarte hvordan KGB opererte. Han sa at bare 5 % av KGBs ressurser i Vesten gikk til spionasje. De resterende 95 % gikk til psykologisk krigføring, som han kaller "ideologisk subversjon" eller "aktive mål".

Målet er å endre befolkingens oppfatning av virkelighet i et slikt omfang at innbyggerne ikke lenger er i stand til å komme til de mest fornuftige konklusjoner når det gjelder å forsvare interessene til seg selv, sine familier, sitt lokalsamfunn og sitt land, og dette til tross for en enorm tilgang på informasjon som slår imot dem hver eneste dag. De mister rett og slett evnen til å lese virkeligheten og begynner i stedet å bidra til sin egen ødeleggelse.

Yuri Bezmenov beskriver denne ideologiske krigføringen som en langsom hjernevaskings-prosess som gjennomgår fire stadier. Det første og lengste stadiet utgjør en periode på 15-20 år, og han kaller den for "demoraliserings-fasen". 15-20 å4 er den tid det tar å lære opp en ny generasjon til å endre tankesettet. Senere vil denne generasjonen overta alle posisjonene i samfunnet. Dermed vil den gamle måten å tenke og forstå seg selv og andre byttes ut med den nye.

Medlemskap i FMI kr 300,-. Abonnement Norge Er Vårt kr 120,-. Kontonr.: 0530.40.68169.

De tre neste fasene er kortere. Jeg anbefaler alle som er interessert i å forstå Yuri Bezmenovs advarsler, om å lytte til intervjuer med ham på youtube. Selv om det er gått 36 år siden hans advarsler, kan ingen benekte at han beskrevet utviklingen helt nøyaktig. Eneste avviket er at de 15-20 årene skjedde i to faser og ikke i en. Først utdanning av en generasjon av studenter med et kulturmarxistisk verdenssyn på 1960- og 70-tallet. Deretter at de innsettes i alle ledende stillinger og får oppdradd ennå en generasjon eller to i sitt kulturmarxistiske verdensbilde.

Men hjernevaskingen skjer ikke bare i media, skolesystemet og de politiske organisasjonene, men vel så mye i film- og musikkulturen, ja selv i reklameindustrien. Vi kan se hvordan alle disse kreftene nå samvirker i en synergi. Selv storkapitalen, Big Tech, paven i Roma og våre lokale småpaver, står på verdi- og kulturrevolusjonenes side. Med sitt opprørs-budskap mot alt som er vestlig og tradisjonelt feier de nå frem overalt fordi det allerede er lagt et solid fundament i kulturen for deres fremmarsj. Det er 68-ernes barn og barnebarn som tar over fakkelen, mer historieløse, hjemløse, fremmedgjorte og kulturelt løsrevet enn de gamle 68-erne noen gang var.

Den gang på 1960-tallet og utover de påfølgende tiårene var det en motkultur som holdt samfunnet sammen. Denne gang er denne forsvunnet. Den er blitt systematisk utradert. Derfor er det totalitære samfunnet ikke lenger langt unna, for uten et totalitært styresett vil den fullmodne kulturrevolusjonen implodere. Våre vestlige land er nå overmodne for innhøstning. (Og med kommende medlemskap i Sikkerhetsrådet vil den norske regjeringen snart ta hele Norge med mann og mus og oljefond enda dypere inn i det globale anarki-dragsuget. Nå jubler de fordi de føler at Norge (altså de selv, dvs. Solberg-regjeringen og UD) har fått "større tygde internasjonalt", er "blitt viktigere", er blitt "mer relevante" og "vil bli lyttet til på e ny måte" og vil "bli tatt alvorlig der de før ikke ble lyttet til". Nå har disse naive samfunnsstormene fått enda et politisk leketøy i hendene. Et eksplosivt leketøy, bør jeg legge til.)

Vi er altså allerede kommet til de siste fasene i fire-stegs-subversjonen som Yuri Beszmenov advarte mot. Det er ikke bare KGB som kjenner til disse hjernevaskingsmekanismene. Både norsk venstreside så vel som globale aktører med ulikt ideologisk og religiøs agenda. Noen mener at Sovjetunionen avviklet seg selv bevisst i den hensikt å få vestlige land til å senke guarden, for deretter å utnytte denne avspenningsperioden til å oppdatere og omgruppere seg for fremtiden. Uansett er det ingen tvil om at de psykologiske mekanismene som Yuri advarte mot er tilbakelagt slik han forklarte det.

Akkurat nå gjennomlever vi en revolusjonær opprørsfase der alt kan synes kaotisk. Kanskje først i 2021 vil vi se tingene enda klarere. Historien er alt full av slike perioder der ting blir uklart, for deretter å avklares. Derfor vet vi ennå ikke hvilke av alle de ulike kreftene som deltar i himmelstormingen med mål om å lage et nytt fullkommet rike på jorden, som til slutt går seirende ut med revolusjonen, men vi vil alle bli tapere, også kulturrevolusjonens barn. Det eneste som står ekstra klart i øyeblikket er at det nå haster for alle disse kreftene om å stå sammen om å vinne neste presidentvalg i USA. Derfor kaster selv statsorganet NRK og norske medier seg ut i valgkampen, for i deres hoder foregår den like mye i sinnene til nordmenn som blant velgerne i USA.

Skrevet av NorgesRøst og først publisert på document.no

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020


Informasjon i Søgne
Mandag 17. august 2020


Informasjon på Orkanger
Onsdag 5. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 205 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015