sian oslo 290820

Printscreen Facebook.

Det var vel flere enn meg som reagerte både med redsel, avsky og oppgitthet da vi ble vitne til hvordan disse muslimske pøblene av forskjellige nasjonalitet klarte å ødelegge et lovlig arrangement fra den islam-kritiske organisasjonen SIAN på Festplassen i Bergen sist lørdag. Det var direkte forferdelig og svært skremmende å se på disse villmennene som hoppet over politiets sperringer, og tok seg fram mot SIAN-lederen under hans tale. Der politiet ble fullstendig satt ut av spill, slik at 2-3 av disse islamistene kom seg opp på podiet. Og med mord og hat i blikket, slo en stein i hodet på Lars Thorsen, lederen av SIAN.

Ja er det ikke merkelig? Her har disse voldsmennene kommet til Norge for å få beskyttelse fra det landet de forlot, der de påstår at de blir forfulgt og trakassert. For så å begynne med den samme vold og trakassering mot oss nordmenn, så fort de har fått oppholdstillatelsen og et norsk pass i hånda. Disse uforskammede og utakknemlige inntrengerne, de påstår at de blir krenket av å høre sannheten om hva islam og deres profet står for. Noe som er helt lovlig å gjøre i et land som Norge, der vi har full ytringsfrihet ifølge vår Grunnlov! Men slikt skal ikke disse pøblene vite noe av. Her kommer de rekende til Norge, uten det norske folk sin tillatelse, for deretter å sette munnkurv på nordmenn som bare bruker sin lovpålagte rett til å snakke rett fra levra!

Ja hvem er det som virkelig blir krenket? Jo det er vi, det norske folk! Og som bare skal sitte musestille og se på at vårt kjære fedreland rives i stykker. Om det er noen som burde føle seg krenket, så er det oss nordmenn som betaler inn skatter og avgifter til en stat som ikke engang har et politi som tør settte seg i respekt, som ikke klarer å forsvare en fullt lovlig demonstrasjon. Nei, der de ikke engang klarte å holde disse uhyrlige og frekke muhammedanerne til å gå til voldsomme slag og spark mot SIANs leder, der blodet rant fra hans hode.

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

Og enda mer krenket blir jeg når jeg tenker på hvilke politisk sjarlatan Erna Solberg er, som ikke engang kommenterer dette grusomme overtrampet som skjedde i Bergen den dagen. Og det mens det stadig pøses på med enda flere slike "berikere", disse dysfunksjonelle og voldelige menn fra MENA, Ja fra volds-kulturer og rett inn i et tidligere godt og trygt land, og som skal ødelegge også denne nasjonen.

Ja jeg er dypt såret og skuffet over at jeg må være med på å bidra til å finansiere bosetting her i landet, og til enda flere muslimer som ikke er kommet hit for å gjøre godt. Men med ondskap og som skal snu vårt land på hodet. Der det til slutt blir oss nordmenn som må forlate vårt eget fedreland.

Kan Erna Solberg vennligst komme ut og fortelle oss, om ikke vi nordmenn skal ha større rettigheter enn disse inntrengerne som nå forlanger at vi skal bøye oss for deres krav? Ja om ikke å nevne et ord om denne grusomme ideologien deres, forkledd som religion. Og som kommer til å bli vår bane, dersom vi ikke snarest forstår at vi er i ferd med å legge løkka om egen nakke.

Medlemskap i FMI kr 300,-. Abonnement Norge Er Vårt kr 120,-. Kontonr.: 0530.40.68169.

Jeg sier bare; fy for et samfunn disse lite ærefulle politikerne har klart å skape! Hva med nordmenns rettigheter, sikkerhet og trivsel i dette skremmende samfunnet som man snart ikke kjenner igjen? Forstår ikke disse uansvarlige politikerne at islam er undertrykkende og livsfarlig? En vemmelig ørkenfilosofi som dessverre har fått innpass i kongeriket, der den ALDRI burde ha vært!

Disse pakistanerne, afghanerne, somalierne, irakerne og andre muslimske inntrengere som kommer her og lager kvalme,som angriper vårt politi og politistasjoner, de bør snarest forstå at her hører de ikke hjemme!

Nei, de kan ha seg tilbake til sine hjemland og bygge opp sine egne land, det som konflikter mellom forskjellige muslimske klaner har ført til, og alltid vil føre til. Vi vil ikke ha dem her, disse patetiske velferdssnylterne og parasittene som kun ønsker å ødelegge også vårt land. SIANs leder har helt rett når han advarer mot denne grusomme ideologien. Han hadde rett i hvert ord han kom med der på Festplassen. JA, islam ER en pest og en plage i alle land der de kommer. Og slik har det vært i 1400 år! La det være klinkende klart!

Derfor er SIAN en høyst berettiget organisasjon for å bevare vår ytringsfrihet, kultur, frihet, tro, sikkerhet og trivsel. Valget står nå mellom islam og ytringsfrihet eller diktatur. For dette som vi så i Bergen, det var bare starten på noe forferdelig som bare vil eskalere i årene framover!

Amund Garfors
Narvik, 30.8.2020