header

Foto over: Wikipedia.orghost pixabay

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

soros gleder seg

NGOs utvider sin makt med EU sin godkjennelse.

Ombyggingen av den Europeiske Unionen til en sentralistisk-byråkratisk, stramt organisert maktapparat under kontroll av forskjellige NGO lobby-organisasjoner fortsetter med ekspressfart. Deres agenda om migrasjon, klima og globale handelsavtaler skal ikke ødelegges av medlemsstater som ikke følger Brussels kommando: Det Europeiske rettsapparatet har som forventet vedtatt at Ungarns beslutning om å innføre en NGO-lov ikke følger EU sine retningslinjer.

Frankrike og Tyskland var og er de fremste forkjemperne, og har planmessig angrepet Ungarns suverene regjerings nye lov som forbyr ikke-regjeringsorganisasjoner, NGO å arbeide i Ungarn. Begrunnelsen fra dommerne i Luxemburg er at dette er «diskriminerende og begrenser» NGO og innflytelsesrike personer sin faktiske innflytelse på selvstendige stater, dette melder nyhetsbyrået dts.

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

Med personer mener de her konkret den ungarskfødte jøden George Soros og hans NGO «Open Society» som er én av de mest finanssterke NGO som aktivt arbeider for at flere kulturfremmede fortsatt skal invadere Europa. Spesielt de østeuropeiske nasjonalkonservative regjeringene som vedtar beslutninger for å sikre sitt eget folk og fedreland, helt i motsetning til vesteuropeiske regjeringer inkludert Solberg-regimet, som i Soros sin agenda ser en fortsatt destabilisering den vestlige verden. Ungarn har tidligere tatt et klart standpunkt og avvist «flyktningkonseptet» som den Soros-finansierte NGO forlanger skal gjennomføres for alle EUs medlemsstater, inkludert EØS-allierte Norge.

Det politiske lobby-arbeidet som omfavner alt fra ubegrenset mottak av «flyktninger», oppmuntre til utbredelsen av islam, støtte til regelrett menneskesmugling via båt-taxier i Middelhavet eller å gjøre det attraktivt for fremmede å komme til Europa: Kort sagt, befolkningsutbytte av Europas etniske befolkning. Gjennom Eurokrater forsøker også klimabevegelser, helseorganisasjoner og Bill Gates sine forskjellige NGO å øke sin innflytelse. Formålet er å virkeliggjøre den venstresosialistiske dype staten på kontinentalt nivå.

Muldvarpvirksomheten fra utlandet skal fortsatt forbli anonym
Bakmennene i bestrebelsene blir som oftest anonyme i skyggen og innflytelsen utøves gjennom internasjonale firma, stiftelser eller multimilliardærer som gjennom finansielle bidrag til prosjekter som ikke må bli offentliggjort og publisert. Når det gjelder forskjellige reklamekampanjer, influencing eller andre Social-Media propaganda i informasjons- og meningskrigen som pågår er kapital den avgjørende nøkkelen. Her sitter venstresiden med bedre kort enn den nasjonalistiske bevegelsen da vi ikke støttes av storkapitalen og NWO, men arbeider på idealistisk basis.

Medlemskap i FMI kr 300,-. Abonnement Norge Er Vårt kr 120,-. Kontonr.: 0530.40.68169.

NGO-loven som Ungarns parlament har vedtatt med overveldende flertall bestemmer at organisasjoner/NGO som blir støttet finansielt fra utlandet må offentliggjøres. Konkret betyr dette at organisasjoner må registrere seg hos ungarske myndigheter hvis den finansielle støtten de mottar i året når en fastlagt grense. Selv antall givere og sponsorer som bidrar med mer enn 500.000 Forint, ca. 15.000 norske kroner blir registrert.

Det er ikke forunderlig at EU-kommisjonen og de venstreprogressive, sosialistiske eller de kvasi-sosialistiske regjeringene i Vest-Europa misliker dette. Det er de som har oppfordret EU til å innlede undersøkelser på kontraktsbrudd og klaget til det Europeiske rettsapparatet. Derfor var det ingen overraskelse at kjennelsen støtter de forskjellige NGOs.

Nettredaksjonen, FMI, Folkebevegelsen mot Innvandring

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020


Informasjon i Søgne
Mandag 17. august 2020


Informasjon på Orkanger
Onsdag 5. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 417 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015