jodedommen

Både islam og jødedommen er et politisk samfunnssystem. Bilde: Pixabay.com

Problemet med islam er at det langt på vei er et helt samfunnssystem, dvs. en måte å bygge opp et samfunn på – nærmest fra A til Å. Dette medfører et system som deler nærmest alt i Halal eller Haram, og hvor det ikke finnes likhet for loven, dvs. et sterkt klassedelt samfunn hvor sågar store grupper (som homofile og grupper som enten er muslimer eller av bokfolket) rett og slett ikke har «noen plass» i det samfunnet. Dette gjør at islam i dag kan sies være verdens mest politiserte religion i vår tid.

Men islam har en historisk konkurrent i jødedommen som også langt på vei er et samfunnssystem. Men jødedommen ble reformert mye på 1800-tallet og slik har blitt langt mindre politisk. Det var jødedommen historisk som samfunnssystem som var så problematisk i Europa før i eldre tider, da jødene ofte levde i parallellsamfunn i forhold til majoritetsbefolkningen. Det ga gnisninger og spørsmål om hvor lojaliteten lå. Derfor ble da også jødedommen som nevnt reformert i Europa spesielt for noen hundre år siden.

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

Problemet med de ultraordokse jødene som tviholder på jødedommen som en hel måte å leve på også politisk, ser vi i dag nettopp i Israel. Dette er noe av grunnen til at det nå er politisk krise i landet.

Medlemskap i FMI kr 300,-. Abonnement Norge Er Vårt kr 120,-. Kontonr.: 0530.40.68169.

Da de ultraortodokse før har vært så få, har det ikke gjort noe om de har levd og fått leve etter helt andre lover og regler enn alle andre jøder i landet. Men nå har gruppen ultraortodokse vokst så mye at de utgjør 1 million av de 8 millioner jøder i Israel. Da er det vanskeligere å la disse leve fritt i sine «pararellsamfunn» innen selv det jødiske Israel.

Kristendommen er en frelseslære og derfor historisk langt mindre politisk enn islam og jødedommen. Hold fast på den!

Oddbjørn Jonstad
Oppeård, 25.9.20