migranrøkning

Alle EU land, EØS-Norge inkludert skal være med på «Resettlement» av 1,44 millioner mennesker, bare i 2020. Dette fremgår av et strategi-dokument fra 23. september, men hvordan det skal gjennomføres når det ikke finnes rettslig grunnlag for dette, nevnes ikke.

Med et strategi-dokument fra 23. september anbefaler EU sine medlemsland å legge til rette for «legale grensepasseringer». Disse menneskene skal ikke bare gis beskyttelse i en overgangsperiode, men de skal permanent bosettes – «Resettlement». Dette er en «moralsk plikt» og i anbefalingen heter det:

«Over hele verden øker tallet på flyktninger og andre personer som trenger internasjonal beskyttelse. Derfor må Unionen styrkes for å oppfylle sin moralske plikt. Alle medlemslandene skal delta og vise solidaritet for at det skal bli lettere å komme legalt til Unionen, samtidig som beskyttelsessoner utenfor Unionen skal utvides.»

Derfor må medlemsstatene «gi et bidrag til de internasjonale initiativene for nyankomne (Resettlement) og bidra til et bedre migrasjonsmanagement basert på humanitære grunner».

De «nyankomne» migrantene betegnes i strategi-dokumentet som «en sentral del av asyl- og migrasjonspolitikken til Unionen». Dette til tross for at asyl egentlig bare blir gitt når personer er i fare, og for Norges del, når de gjelder som politisk forfulgt. Videre står det i dokumentet:
«De nyankomne er et viktig instrument for å tilby personer internasjonal beskyttelse. Dette er et tegn på solidaritet med tredjeland hvor mange befinner seg på flukt fra krig og forfølgelse. Nyankomne er også en sentral del av asyl- og migrasjonspolitikken til EU. Man redder menneskeliv, stopper ulovlig migrasjon og bekjemper forretningsmodellen til smuglernettverkene. De nyankomne er en viktig del i et nytt og omfattende migrasjonskonsept.»

EU-kommisjonen forbereder Europa nå på mottak av 1,44 millioner nyankomne bare i 2020:
«UNCHR bekrefter at «resettlement»-behovet for 1,44 millioner i 2020 er høyt, men dette tallet vil stige i de kommende årene.»

På hvilket rettsgrunnlag EU-statene skal være forpliktet til å motta de store tallene av migranter nevner EU-kommisjonen ikke. Mellom- og østeuropeiske land som Polen, Tsjekkia og Ungarn avviser generelt et massivt mottak av velferdsmigranter.

Nettredaksjonen, Folkebevegelsen Mot Innvandring, FMI