Akershus slott Vidkun Quisling og Josef Terboven m.fl. 8618020753 wikimedia commons

Fra forrige gang Norge hadde en rikskommissær her til lands: Josef Terboven til venstre for Vidkun Quisling. Bilde: Wikimedia Commons.

De fleste har vel forstått at islam ikke er forenlig med vår kultur. Men EU-kommisjonen vil ikke sette ned foten, de er en del av en elite som vil ha totalitær makt, økonomisk og politisk. Med fullt overlegg vil de at Europa begår et kulturelt og demografisk selvmord. Resultatet vil bli en tredje verden-økonomi og levestandard.

«Vi må snakke om rasisme. Og vi må handle. Det er alltid mulig å endre retning hvis det er vilje til det. Jeg er glad for å leve i et samfunn som fordømmer rasisme. Men vi skal ikke stoppe der. Mottoet til vår europeiske union er: ’Forent i mangfold.‘ Vår oppgave er å leve opp til disse ordene, og å oppfylle deres betydning.» Dette sa president von der Leyen, 17. juni 2020.

Som alle bør vite følger Erna og andre globalister her alle direktiver fra EU-kommisjonen. I praksis fungerer Erna som en rikskommissær her i Norge. Smak på den.

Olav Sæther
Kristiansund, 7.11.2020