header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

UdiÅpent brev til UDI og IMDI/ kunnskapsdepartementet m.fl.

Jeg ønsker å gjøre innvandring- og migrantetatene oppmerksom på de aksjonene som tydeligvis er blitt satt i gang i kommunene for å øke antall migranter og asylanter til landet.

Her er kommunene nyttige for de som står bak kampanjen. Vi er jo kjent med at det for lenge siden, da Moria-aktivistene mente de hadde blitt lovet for få migranter/asylanter/"flyktninger" til landet, ble satte i gang aksjoner ved hjelp av media, ikke minst NRK og TV2. Her gikk flere ordførere ut og krevde å få betydelig øket antall til sine kommuner. Dette til støtte for aktivistene!
De som ikke ble spurt om hva de syntes om masseinnvandringen var kommunenes innbyggere! Men slik har det jo alltid vært, den vanlige kvinne og mann skal ikke ha noe å si om forholdene i sine nærmiljøer!

Avisen Firda i Førde har vært aktiv med å videreformidle Sunnfjord kommune, og nå også Askvoll kommunes ønsker om mottak av ovenfor nevnte grupper. For en tid siden fortalte avisen at kommunedirektøren Ole John Østenstad mente kommunen ville komme til å gå på et milliontap da de der ikke hadde fått så mange migranter som ønsket. De hadde budsjetter med 52 millioner kroner for 46 asylanter, men hadde bare fått seks. Hadde disse 52 millionene kommet bedre til nytte i migrantenes/"flyktningenes" nærområde? De bør vel hjelpe sine egne landsmenn med gjenoppbygging og forbedring i egne hjemland? Eller hva?

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

Nå har også Askvoll kommune ved rådmann, Håkon Loftheim, kommet på banen og ønsker seg flere asylanter, innbyggernes ønsker har han nok ikke tenkt å bry seg med. Ole J. Østenstad i Sunnfjord sier til Firda at "Dersom vi ikkje får busett nok flyktningar i kommunen, risikerer vi å måtte justere ned drifta". En utrolig uttalelse! Her kan det jo også være grunn til å spørre om kommunedirektøren er rett mann til å styre kommuneskuta økonomisk?

Er det heldig for disse at det er kriger og befolkningseksplosjon i deler av verden slik at norske kommuner og andre innvandringsprofittører får nok til livets opphold? Vi skal også merke oss at det ikke er innvandrerne som beriker kommunene økonomisk, men at det er statens og folkets penger som betales til kommunene for at de skal bistå flere av partiene, organisasjoner og enkeltpersoner i deres ønsker og bestrebelser med å videreføre en utskiftning av et gammelt folkeferd – nordmennene. Både partier og organisasjoner på den politiske venstresiden, og også regjeringspartier, vet vi mer enn gjerne ville fjerne alt som kan bremse fri ferdsel av folkevandringer til landet.

Medlemskap i FMI kr 300,-. Abonnement Norge Er Vårt kr 120,-. Kontonr.: 0530.40.68169.

Til slutt vil jeg påpeke over for de statlige institusjoner som har med migrant og "flyktning" innvandringen å gjøre at det koker i mange lokalsamfunn over at kommuner tar seg rett til, uten å ha rådført seg med innbyggerne, å ignorere landets egne sine ønsker om hvordan en vil ha det i sine egne nærmiljø. Men de som alltid blir hørt og som har uttalerett i det offentlige rom er disse som representerer den "rette" siden og de "rette" meningene. Dette syter den "frie og uavhengige" presse og media for!

En mann uttrykte seg slik: "Blir kommuneøkonomien bevisst vanstyrt for å ha argument for å ta inn nok av dem som skal erstatte oss nordmenn i fremtiden?"

Denne bekymringsmeldingen er sendt av:

Norvald Aasen
Askvoll, 23.11.2020

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020


Informasjon i Søgne
Mandag 17. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 95 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015