solberg afrika statsministerens kontor red

Flere og flere får innvilget norsk statsborgerskap. De fleste fra Asia og Afrika. Bilde: Statsministerens kontor.

Antall utenlandske statsborgere som er innvilget norsk statsborgerskap, har økt kraftig i løpet av 40 år. Det er særlig flyktninger fra Asia og Afrika som bytter statsborgerskap. Europeiske arbeidsinnvandrere beholder statsborgerskapet fra hjemlandet.

13 200 ble innvilget norsk statsborgerskap i 2019. Dette er noe flere enn året før da tallet var 10 300. De største gruppene som fikk norsk statsborgerskap, var somaliske og eritreiske statsborgere.

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

Åtte av ti personer som fikk norsk statsborgerskap i 2019 hadde bodd i Norge i åtte år eller mindre. For å få rett til norsk statsborgerskap må man som hovedregel hatt opphold i Norge i sju av de ti siste årene. Det kan derfor sies at de fleste av de som ble innvilget statsborgerskap ikke hadde ventet lenger enn nødvendig med å søke.

Siden 1999 har det hvert år vært noen flere kvinner enn menn som har fått norsk statsborgerskap. Dette var også tilfellet i 2019. 53 prosent av personene som fikk norsk statsborgerskap i løpet av dette året var kvinner.

Medlemskap i FMI kr 300,-. Abonnement Norge Er Vårt kr 120,-. Kontonr.: 0530.40.68169.

Nettoinnvandringen av norske statsborgere i 3. kvartal 2020 var 12 042. Av disse var 9 769 nye nordmenn som SSB og NTB uttrykker det. Da er det vel ikke noe rart at antall innvandrere i Oslo er på over tretti prosent? Ikke glem navnet på de politikerne som applauderer dette.

Oddbjørn Jonstad
Oppegård, 25.11.2020