oslo for i tiden

Gateløp i villastrøk i Oslo. Foto: Henrik Ørsted.

Det er med vemod man tenker på de – virkelig – gode gamle dager, fra før 1970 – og tenker med gru på de livsbetingelser som våre barnebarn og senere etterkommere vil måtte oppleve.

Slik utviklingen går, ubønnhørlig mot islamisering, vil en tilværelse som slaver under et nytt herrefolk – som representerer barbariet og flere hundre års tilbakesteg, med kaos og anarki – bli deres liv.

Vår kristne sivilisasjon ser ut til å ha passert høydepunktet og er nå på vei nedover, mot oppløsning og utslettelse. Slik det har gått med sivilisasjoner i verdens historie før.

Og de ledende politikere, media og en stor del av befolkningen, besatt av en selvdestruksjons-psykose, heier frem en primitiv, menneskefiendtlig sivilisasjon, basert på en religiøs/ politisk ideologi – som til slutt vil overta.

Kan det bli verre?

Oddbjørn Jonstad
Oppegård, 7.12.2020