header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

IMDi logo printscreen

Printscreen fra IMDis twitter-konto.

Noen kan huske Europa slik det var, velintegrert og mangfoldig, et trivelig sted, ett av de beste steder på kloden. Men noen hadde onde planer, folket skulle skiftes ut og erstattes med u-integrerbare fremmede.

Det begynte med en familiefiendtlig politikk, slik at folket som hørte hjemme her ikke skulle få mange barn, og dermed fremskynde folkeutskiftingen.

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

Etter hvert som det kom flere fremmede ble det mange som reagerte på deres kriminelle adferd og at de også ble en belastning på sosialbudsjettet. For å bøte på dette ble det iverksatt holdningskampanjer (Gro Harlem Brundtland) for at folket skulle bli mer positivt innstilt til disse fremmede. Samtidig fikk vi høre at det var ondt og rasistisk å ha en negativ innstilling til de fremmede.

Det ble også opprettet noe de kalte «Integrerings- og mangfoldsdirektoratet» (forkortet IMDI) med hensikt en misvisende benevnelse, for hensikten bak var det motsatte, altså segregering og enfold.

Medlemskap i FMI kr 300,-. Abonnement Norge Er Vårt kr 120,-. Kontonr.: 0530.40.68169.

Våre rikspolitikere har blitt en del av verdenseliten og er ruset av å være en del av herskerklassen, det eneste de behøver å gjøre er å være lojale mot verdenseliten.

Fremdeles er det mange som ikke vet at verdenseliten vil ødelegge det som tidligere var et mangfoldig og velintegrert Europa. De vil grabbe til seg alt av verdier og gjøre folket til slaver.

Olav Sæther
Kristiansund, 28.12.2020

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020


Informasjon i Søgne
Mandag 17. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 66 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015