IMDi logo printscreen

Printscreen fra IMDis twitter-konto.

Noen kan huske Europa slik det var, velintegrert og mangfoldig, et trivelig sted, ett av de beste steder på kloden. Men noen hadde onde planer, folket skulle skiftes ut og erstattes med u-integrerbare fremmede.

Det begynte med en familiefiendtlig politikk, slik at folket som hørte hjemme her ikke skulle få mange barn, og dermed fremskynde folkeutskiftingen.

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

Etter hvert som det kom flere fremmede ble det mange som reagerte på deres kriminelle adferd og at de også ble en belastning på sosialbudsjettet. For å bøte på dette ble det iverksatt holdningskampanjer (Gro Harlem Brundtland) for at folket skulle bli mer positivt innstilt til disse fremmede. Samtidig fikk vi høre at det var ondt og rasistisk å ha en negativ innstilling til de fremmede.

Det ble også opprettet noe de kalte «Integrerings- og mangfoldsdirektoratet» (forkortet IMDI) med hensikt en misvisende benevnelse, for hensikten bak var det motsatte, altså segregering og enfold.

Medlemskap i FMI kr 300,-. Abonnement Norge Er Vårt kr 120,-. Kontonr.: 0530.40.68169.

Våre rikspolitikere har blitt en del av verdenseliten og er ruset av å være en del av herskerklassen, det eneste de behøver å gjøre er å være lojale mot verdenseliten.

Fremdeles er det mange som ikke vet at verdenseliten vil ødelegge det som tidligere var et mangfoldig og velintegrert Europa. De vil grabbe til seg alt av verdier og gjøre folket til slaver.

Olav Sæther
Kristiansund, 28.12.2020