Jan HoegStifter, tidligere formann, mangeårige landsstyremedlem og æresmedlem i Folkebevegelsen Mot Innvandring, Jan Høeg døde onsdag 10. februar, nær 98 år. Jan var én av FMIs stiftere i 1987 og var gjennom mange år medlem av landsstyret, i hovedsak som foreningens nestformann og pressetalsmann. I perioden 1988-89 var han formann.

Gjennom hele sitt liv var Jan en aktiv idrettsmann, og selv etter at han hadde passert 90 år var han aktiv i svømming, sykling og turer til fjells om sommer og vinter.

Høeg var motstandsmann under Andre verdenskrig og deltok i diverse illegalt arbeid, og han så på forsvaret og motstand mot masseinnvandringen som deler av samme sak.

Jan var aktiv nesten til det siste i kampen mot masseinnvandringen. Under FMIs landsmøte i Kristiansand i september i fjor var han på plass og bidro.

Et lengre minneord kommer i Norge Er Vårt.

Bjørnar Røyset
Formann i FMI