korona innvandrere

Printscreen Forskning.no

Koronasmitten i innvandrerbefolkningen handler om mer enn informasjon, skriver helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet; Libe Rieber-Mohn.

«Det kan også dreie seg om sosiale forventninger eller religiøs overbevisning. Det kan også være at man forholder seg til annen informasjon enn den som blir formidlet av norske myndigheter. Kulturelle, sosiale og religiøse barrierer handler om forhold som sitter dypt i oss. De er ikke fenomener som kan endres over natten.»

Innvandrerne og deres etterkommere står for halvparten av de registrerte smittetilfeller, men FHI anslår at 60 % av smittetilfellene går under radaren. En kvalifisert gjetning er at de fleste av disse berører innvandrermiljøene, hvilket skaper en overvekt av smittetilfeller hos nettopp innvandrerbefolkningen. Tatt FHIs tall i betraktning ville de fleste nedstengningene av samfunnet ikke funnet sted hvis Norge ikke hadde hatt innvandrerbefolkning. Det er på tide at man spør seg om innvandringen er blitt for kostbar, både menneskelig og økonomisk. Nå er det valgår, og spørsmålet er relevant. Pandemier vil komme også i fremtiden.

Oddbjørn Jonstad
Oppegård, 21.2.2021