640px Gatas Parlament Foto Marit Sommervold 2011

Norges lover. Bilde: Wikimedia commons.

I Oppegård Avis kan man i februar lese at av de 50 største tros- og livssamfunn i tidligere Oppegård kommune, er over 30 % muslimske med over 460 medlemmer. Disse får et tilskudd på kr 1072 pr. medlem, til sammen over 495 000 kroner pr. år.

I hele landet finnes det over 200 000 muslimer, hvorav 148 000 er medlemmer i et muslimsk trossamfunn. Dette koster norske skattebetalere nesten 160 millioner kroner.
Islamsk Råd Norge (IRN) har over 33 muslimske organisasjoner som medlemmer – og kontroll over 220 moskeer.

Dette til tross for at grunnlovens § 2 lyder: «Verdigrunnlaget skal framleis vere den kristne og humanistiske arven vår. Denne grunnlova skal tryggje demokratiet, rettsstaten og menneskerettane.»

Burde ikke dette kvalifisere regjeringene for riksrett – jfr. Riksrett.no?

Oddbjørn Jonstad
Oppegård, 4.3.2021