regjeringen 161013

Regjeringen sluttet seg til FNs migrasjonspakt i 2018.

Dobbeltmoral: Frp tok såkalt dissens når regjeringen i 2018 sluttet Norge til FNs migrasjonspakt. Men Frp og Sylvi Listhaug var i forkant aktivt med i prosessen som gjorde tilslutningen mulig.

Visste du at daværende innvandringsminister Sylvi Listhaug – nå påtroppende Frp-leder – var aktivt med på prosessen som førte frem til at Norge sluttet seg til FNs migrasjonsavtale? Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM). Dette fremgår av et referat fra møtene i tilknytning til FNs generalforsamling. Mange er rystet over at Sylvi Listhaug var med på å heie frem FN-pakten.

FN-pakten setter flyktninger og innvandrere i samme bås og bidrar til å fremme legal innvandring. På et toppmøte i forbindelse med generalforsamlingen i 2016 var flukt og innvandring blant hovedsakene, opplyste regjeringen på sin hjemmeside etter møtene i generalforsamlingen.

Statsminister Erna Solberg, daværende innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug og ambassadør Geir O. Pedersen representerte Norge under toppmøtet om flukt og migrasjon. Som forventet vedtok møtet ved akklamasjon slutterklæringen med de to vedleggene – et rammeverk for å håndtere flyktningkriser og et veikart om migranter.

Kan man ikke stole på noen lenger?

Oddbjørn Jonstad
Oppegård, 13.3.2021