header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

wichstrømJeg ser et norsk samfunn som forvitrer som følge av ukontrollert innvandring.

Norge tar imot alle som kommer hit og som oppfyller kravene til asyl og alle som benytter sine rettigheter etter EØS-avtalen. Konsekvensene er dyp splittelse i den norske befolkningen mellom dem som ser positivt på innvandringen og dem som blir direkte skadelidende og andre som har forstått at den norske nasjon som helhet svekkes.

Det motsetningsforholdet som finnes mellom majoriteten og minoritetene, skyldes omfanget av innvandringen, og det øker med arten og mengden. Samtidig øker klagene
fra minoritetene over det de oppfatter som diskriminering og rasisme. I tillegg er det sterke motsetninger mellom dem som vil tilpasse seg norsk kultur og alle som ikke ønsker det.

Alt i alt får vi et økende antall mistilpassede borgere i dette landet.

Den nylig fremlagte Perspektivmeldingen 2021 gir lite håp om at denne utviklingen vil bli stoppet. I avsnitt 7.2 Regjeringens strategier står bl. a. følgende: ”En restriktiv, rettssikker og ansvarlig innvandringspolitikk: Innvilgelse av asylsøknader, mottak av kvoteflyktninger og tillatelse til familieinnvandring er begrunnet i folkerettslige forpliktelser eller humanitære hensyn. Regelverk og praksis må utformes for å sikre en bærekraftig asylpolitikk og ivareta målet om en regulert og kontrollert innvandring.”

Det står intet om hva Regjeringen konkret vil gjøre for å nå ”målet om en regulert og kontrollert innvandring.” Jeg håper at du vil medvirke til at dette ikke blir bare tomme ord.

Mine øvrige synspunkter og argumenter om innvandring og innvandringsdebatt fremgår av vedlagte publikasjon: ”Dumsnille Norge”.

Vennlig hilsen
Bjørn Wichstrøm

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020


Informasjon i Søgne
Mandag 17. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 33 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015