header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

nrkNorsk Folkeparti har sendt følgende brev til Sivilombudsmannen. Hans viktigste oppgave er å hindre at staten ødelegger for landes borgere.

«KLAGE: NRKs formålsparagraf – og virkeligheten
Norsk Folkeparti har gjennom lengre tid fulgt NRKs sendinger – spesielt sendinger som berører innvandring og islamisering. Det fremgår helt klart at NRK på ingen måte oppfyller de krav som er satt for selskapet i dets formålsparagraf - beskrevet i vedtektene og i NRK Plakaten. Tvert imot – selskapet fungerer som en venstreradikal politisk aktivist. Dette medfører at selskapet politisk prioriterer og promoterer innvandring og islamisering av landet, både redaksjonelt og ved ansettelser.

Dette er en alvorlig systemsvikt av stor velferdsmessig og personlig betydning for mange - og dessuten et grovt brudd på forvaltningsretten.

I tillegg må de negativt berørte betale for noe de ikke ønsker - siden Kringkastingsavgiften inngår i skattegrunnlaget.

Vi ber om at Sivilombudsmannen setter en stopper for denne samfunnsskadelige virksomheten.»

Sivilombudsmannen har svart at hun ikke kan gjøre noe med NRK – dette er klaget inn for Stortinget.

Oddbjørn Jonstad
Oppegård, 4.5.2021

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020


Informasjon i Søgne
Mandag 17. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 109 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015