nrkNorsk Folkeparti har sendt følgende brev til Sivilombudsmannen. Hans viktigste oppgave er å hindre at staten ødelegger for landes borgere.

«KLAGE: NRKs formålsparagraf – og virkeligheten
Norsk Folkeparti har gjennom lengre tid fulgt NRKs sendinger – spesielt sendinger som berører innvandring og islamisering. Det fremgår helt klart at NRK på ingen måte oppfyller de krav som er satt for selskapet i dets formålsparagraf - beskrevet i vedtektene og i NRK Plakaten. Tvert imot – selskapet fungerer som en venstreradikal politisk aktivist. Dette medfører at selskapet politisk prioriterer og promoterer innvandring og islamisering av landet, både redaksjonelt og ved ansettelser.

Dette er en alvorlig systemsvikt av stor velferdsmessig og personlig betydning for mange - og dessuten et grovt brudd på forvaltningsretten.

I tillegg må de negativt berørte betale for noe de ikke ønsker - siden Kringkastingsavgiften inngår i skattegrunnlaget.

Vi ber om at Sivilombudsmannen setter en stopper for denne samfunnsskadelige virksomheten.»

Sivilombudsmannen har svart at hun ikke kan gjøre noe med NRK – dette er klaget inn for Stortinget.

Oddbjørn Jonstad
Oppegård, 4.5.2021