garfors 060914Amund Garfors stiller til stortingsvalget i høst for partiet Demokratene. Foto: Bjørnar Røyset.

For femte gang vil partiet DEMOKRATENE stille til stortingsvalg i samtlige fylker i september. Partiet har fått en ny driv med svært mange nye medlemmer etter at tusenvis av tidligere FrP-velgere har byttet parti. Vi er nå et mannskap og en ledelse som består av nasjonalkonservative personer. Folk som vil sette Norge først. Meget dyktige mennesker som har innsett at landet nå trenger en ny giv, og fornuftige nye velgere som har innsett at vi nå står framfor et veldig viktig veivalg. Ja, der nasjonen og det norske folk må prioriteres og settes i fokus og være de første i køen.

Blant annet har vi fått inn to nye og eminente medarbeidere i partiet, bl.a. Geir Ugland Jacobsen som valgte å takke for seg og gå ut av FrP i Oslo. Og det grunnet stor uro og opprivende konflikter med Siv Jensen, over hvilke kurs FrP i hovedstaden skulle legge seg på. Han er nå den nye lederen av Demokratene i Oslo. En meget fantastisk og dyktig person som kommer til å gi alt for Norge.

Videre har vi fått med den svært gode skribenten Kent Andersen som er ansatt i den kjente og svært populære nettbloggen Document.no. Andersen som er kjent for å ha skrevet flere bøker om innvandring og dets konsekvenser i boka "Godhetens Tanketomme Ondskap" og som aldri pakker budskapet inn i bomull. Han kom nylig ut med Norges desidert beste bok om klima. Og hvor han tar for seg dagens sinnssyke klimapolitikk.

Ja for å si det kort; Vi er en gjeng av svært spesielle mennesker som har tenkt å snu opp ned på dagens politiske system som i høy grad trenger nytenkning. Og der vi lever etter hvordan Georg Orwell sier det: "Dersom frihet betyr noe som helst, så betyr det retten til å fortelle folk det de ikke vil høre" - noe vi skal gjøre vårt ytterste for å få ut, både muntlig og skriftlig.

Vi vet også at i dette landet er det mange ting som er nesten umulig å diskutere i avisene, der redaktørene og journalister kanskje er bundet på armer og bein mot å skrive det som opptar folk flest i disse tider. Og der skal vi gjerne komme dem til unnsetning. For noe av det aller viktigste som nesten ikke berøres i disse skremmende tider, det er nemlig befolkningsutskiftningen som går sin gang, år for år. Og som dessverre omfattes av et stort tabu. Ja der det nesten er brudd på folkeskikk å omtale det som noe negativt. Men likevel er det slik jeg og andre som er glad i vårt land og vårt folk oppfatter det.

Og så er det god grunn til å spørre: Hva gjør det med demokratiet på lengre sikt? Men dessverre, dette vil ikke dagens politikere diskutere. Framfor de siste fem stortingsvalg så ble samtlige partiledere i de største partiene enig med NRK at dette meget viktige og brennbare politiske evne, det skulle IKKE diskuteres. I stedet fikk vi disse evigvarende spørsmål om skatt, arbeidsplasser, sykehus, skoler, veier, jernbane, samferdsel og en masse svada om uviktige ting som i det lange løp ikke betyr noe som helst. For som jeg alltid har sagt, dersom vi mister kontrollen over eget land, da er alt dette som diskuteres total underordnet, dersom det verste skulle skje, at folket blir byttet ut med fremmede folkegrupper.

For meg ser det ut som det importerte marerittet skal tvinges på oss. NRK er en av anførerne på denne galeien. Og nå diskuteres det heftig om hijab skal bli vanlig her i landet. Når dette islamske symbolet er tråkka ned over oss, så følger nok burka og nikab som neste trinn i denne avskyelige snikislamiseringen som er satt i gang, uten folkets tillatelse. Og der våre politikere sitter og sover, der rikets sikkerhet og framtid virker nokså dyster. I hvert fall i den delen av landet som ligger i sør og øst.

Jeg tror de fleste er enig med meg at islam er en fare for vårt demokrati, ikke minst trykke- og ytringsfriheten. Islam er en slags type religion, men det er mest en ideologi med fascisme og undertrykking, moralkontroll, kvinnekontroll, vold og ukultur, noe som dessverre støttes av norske politikere. Og der biskopene og Den norske Kirke er tyst som en østers. For den som tier, han samtykker! Ja det er ikke til å tro at t.o.m politikere i KrF støtter dette og bare vil ha enda mer av dette inn i landet.

Hvorfor er det så tabubelagt å påtale dette som jeg nå gjør, nemlig befolkningsutskiftingen, samtidig som det er snakk om utskifting av lover, verdier, fysiske omgivelser, levesett og hverdagssikkerhet? Og for å si det som det er: Jeg liker mange av våre kristne verdier og tradisjoner, og jeg liker å feire 17de mai og jeg elsker mitt land. Men dessverre, det ser ut som at alt dette skal bort i toleransens navn, der vi skal gi opp våre grunnlovbestemte rettigheter i bytte mot alt det nye som fremmede mennesker bringer til gards. Nei, min toleranse for importert pøbelideologi, eksotisk vold, voldtekter og kriminalitet er lik null!

For Norge ligger nå håpet i Geir Ugland Jacobsen, Kent Andersen, Vidar Kleppe og en håndfull andre gode nasjonalkonservative kloke mennesker. Uredde islamkritikere, i motsetning til en rekke andre på Stortinget. Hva skal vi med en statsminister som besøker moskeene eller en kulturminister fra Pakistan som gjerne gir muslimer alt de peker på? Og der justisminister Mæland gir dem en armkrok å gråte i.

Neste Stortingsvalg må bli et innvandringsvalg. Håpet må være at vi da har et alternativ, noe vi nå har via Demokratene, søsterpartiet til Sverigedemokratene. Ja det hadde vært noe det? For uten et slikt parti med nasjonalkonservative politikere, så går dette landet mot sin egen undergang. Dvs, vi vil bli styrt etter sharia om ikke så mange år fram i tid. Er det det, vi ønsker for våre etterkommere?

Amund Garfors
Stortingskandidat for Demokratene, Nordland
Narvik, 16.5.2021