header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

forsvarssjef kristoffersen wikimedia commonsForsvarssjef Eirik Kristoffersen. Bilde: Wikimedia commons.

Åpent brev til forsvarssjef, Eirik Kristoffersen. Kopi til forsvarsminister, Frank Bakke Jensen.

Jeg er bekymret for mitt land og mitt folks, nordmenns, fremtid
I intervju med forsvarssjefen i avisen Nye Troms kommer det frem meninger fra forsvarssjefen som bekymrer meg. Her sier Kristoffersen at han bruker Pride-flagget ved sin bolig i hele juni og at han og andre fra forsvaret vil delta i Pride-paraden i Oslo den 26. juni.

La meg først si at jeg har jobbet sammen med homofile i arbeidslivet både til sjøs og på land, og at det har vært som vanlige arbeidskolega uten at det har bydd på problemer. Menneskers seksuelle legninger får være opp til hver enkelt, men nå med denne Pride-bevegelsen og hysteriet som følger med, så går det for langt, og der andre grupper blir tvunget til knefall for de populære hysteriene i tiden. At forsvarsjefen her ønsker å ta parti for en spesiell bevegelse som er basert på noens seksuell legning får meg til å stusse.

Forsvaret skal være en garantist og beskytter av vårt norske flagg, og så opplever vi at lederen av Forsvaret og hans stab lar et annet flagg, som splitter folket, vaie fra Forsvaret og fra hans egen bolig. Ønsker virkelig forsvarssjefen å opptre splittende i det norske samfunnet, der vårt norske flagg skulle være samlende? Er denne Pride blitt en bevegelse som skal terrorisere store deler av folket, slik som BLM gjør? Og der endog fotballag kneler for en bevegelse som har drevet opptøyer, vold og plyndring over store deler av USA. Og de fotballag og trenere som motsetter seg dette knefallet skal hetset og trakasseres av både media, politikere og enhver annen som mener seg hevet over demokratiske rettigheter for folk flest, og inntil den eller de "skyldige" beklager. Er det dette "demokratiet" Forsvaret roser seg av å ivareta, hr. forsvarssjef?

Når vi ser Marinens fartøyer og mannskaper demonstrerer med Prideflagget, så vet vi at mange av de som tjenestegjør i marinen føler ubehag, og føler seg satt utenfor. Ønsker forsvarsledelsen å opptre slik at grupper av mennesker skal ekskluderes fra normalt samfunnsliv? Hvordan stiller forsvarsjefen og forsvarsledelsen seg til de av oss som er glade i vårt gamle Norge og som bekjenner oss som nasjonalister. Nett det var det mange av våre motstandsfolk og krigsseilere fra 2. verdenskrig har gjort, blant dem Max Manus. Nasjonalister kan vi si, og vi har erfaring for, er den mest forfulgte politiske gruppe i Norge som i andre Europeiske land. Da kan jeg her tilføye at nasjonalister ikke er nazister slik onde krefter forsøker å fremstille det, og nazismen var sosialisme og tilhørte ikke høyresiden. Dette bør forsvarssjefen vite! Jeg har fått gleden av å ha nært vennskap og kontakt med både krigsveteraner fra 2. verdenskrig og krigseilere og har mange av deres ord for at de som nasjonalister kjempet mot nazi-Tyskland.

Jeg mener også å vite at utmerkelsen Krigskorset ble innstiftet til dem som hadde vist seg særdeles dyktige i kamp for Norge under 2. verdenskrig, det forekommer med dermed uforståelig og urettferdig at personell som deltok i en borgerkrig i bl.a. Afghanistan skal tildeles denne utmerkelsen, og jeg vet at forsvarssjefen har fått tildelt Krigskorset. Nå viser det seg at Afghanistan affæren har vært så tvilsom at norske styrker som har vært der må ta tusener at afghanere tilbake til Norge da forholdene visstnok har blitt verre enn de var da NATO ønsket å engasjere seg der. Jeg kan med min beste vilje ikke se at engasjementet i Afghanistan, som i Irak, i Libya eller ødeleggelsen av Serbia, har vært å kjempe for Norge, slik vi har hørt fremført i taler gjennom årene.

Forsvaret skryter over at de står for demokrati og mangfold. Hva betyr dette mangfoldet for en liten nasjon som oss nordmenn og samene og for vår nasjonalstat, Norge? Har vi urfolk blitt spurt om vi ønsker dette mangfoldet som vil gjøre oss til en minoritet i vårt eget land, herr Forsvarssjef? Nei, aldeles ikke, landets egne folkegrupper er holdt utenfor og trakassert om vi har ønsket å vise vår delaktighet i det som gjelder vår egen fremtid. I stedet for å bli hørt og tatt med på råd er vi blitt herset med og blitt kriminalisert, mens de som har argumentert for en linje som i virkeligheten betyr avhending av vår nasjonalstat og oppløsning av et gammelt folkeferd har blitt hedret og belønnet både økonomisk og politisk. Dette er det "demokratiet" og følgene av det oppskrytte mangfold som hylles av eliten.

For min del kan jeg uttrykke min bekymring ved at vi trolig går mot en tid da vi ikke lenger er herrer i eget land, vi er allerede langt på vei dit! Resultatene av slitet og oppofrelsene av våre forfedre og formødre har blitt kastet overbord av såvel politikere, forsvaret, kirken og alle andre som har hånd om makten på ulike vis. Vi, som folk, er sviktet og vi vil trolig aldri mer reise oss etter at vi har måttet svelge fornedrelser og overgrep av eliten.

Jeg tror ikke du, forsvarssjef, bryr deg om mine bekymringer, men jeg håper at du kanskje kan forstå hvor vondt det er for et folk som gjennom de siste 600 år bare har vært fritt i omlag hundre år, at nå igjen se og oppleve at vårt land, og alt som vi regner som vårt, blir plukket ut av våre hender av de som skulle være våre ledere og beskyttere på ulike plan, og at vi trolig aldri mer får oppleve at Norge er Vårt.

Norvald Aasen
Askvoll, 25.6.2021

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020


Informasjon i Søgne
Mandag 17. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 298 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015