header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

facebookmelding listhaugMestepartene av det som er skrevet om terroraksjonen i den senere tid, fortier en grunnleggende årsak: den uansvarlige innvandringspolitikken som har vært ført i Norge og andre vest-europeiske land i mange årtier. Skadevirkningene av fremmedkulturell masseinnvandring fører til sterk fortvilelse blant mennesker som ønsker å bevare og forsvare det samfunnet de er en del av. Fortvilelse fører til sorg, hat og ekstreme handlinger. Noen tar sitt eget liv, noen ødelegger andres i troen på eller håpet om at det skal snu en uønsket utvikling.

Masseinnvandringens skadevirkninger er synlige for alle som ikke går med ideologiske skylapper og er ikke noe ”tankegods” som skapes av konspirasjonsteorier eller av retorikk.

Om politikken som føres, har sammenheng med faktiske konspirasjoner, skjult agenda, ideologiske skylapper eller ekstrem uvitenhet, har liten betydning. Det er de faktiske virkningene som skaper reaksjonene.

Men retorikk kan forsterke reaksjonene, for eksempel når ansvarsbevisste borgere som advarer mot utviklingen, blir omtalt som rasister og mister både inntektsmuligheter og sosial status.

De som har støttet innvandringspolitikken, forklarer hat med andres retorikk. I Aftenposten 16. juli viser Jonas Gahr Støre til Sylvi Listhaugs uttalelse om at Arbeiderpartiet var mer opptatt av terroristers rettigheter enn av Norges sikkerhet. Men utsagnet var ingen generell karakteristikk av partiet. Den refererte seg til at et flertall i Stortinget nylig hadde nedstemt Regjeringens forslag om at hjemvendte fremmedkrigere og andre terrorister skulle kunne fratas statsborgerskapet uten forutgående domstolsbehandling for dermed å styrke beredskapen. Arbeiderpartiet og de andre opposisjonspartiene la altså større vekt på disse personenes rettigheter.

Ved at én setning trekkes ut av sin sammenheng, blir fremstillingen usann. Når dette, som her, gjøres med vitende og vilje, kalles det løgn. Denne løgnen var helt sentral i angrepene som førte til Listhaugs avgang som justisminister – et moralsk bunnivå i norsk politikk.

Listhaug blir stadig kritisert for å ha brukt ordet ”snikislamisering”. Ordet er selvforklarende og dekker bl.a. forhold hvor en gruppe muslimer utad erklærer at den følger norsk lov mens realiteten er at gruppen lever i et klanfellesskap hvor lederen bestemmer hva som skal være lov og rett. Norske myndigheter holdes utenfor. Angrepet på retorikken føyer seg inn i en hersketeknikk hvor enkelte ord gis et annet innhold enn opprinnelig ment, slik at diskusjonen kan ledes bort fra realiteten og bare gjelde retorikken.

Bjørn Wichstrøm
Cand.jur. og tidligere ekspedisjonssjef i Finansdepartementet
Oslo, 23.7.2021

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020


Informasjon i Søgne
Mandag 17. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 761 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015