alliansen logo redTorsdag 15. juli hadde undertegnede gleden av å delta sammen med Alliansen – Alternativ for Norge sin stand i Trondheim, øverst i Nordre gate. Det ble en selsom opplevelse.

På vei dit litt før kl 14.00 møtte jeg to representanter for «ordensmakten». Da kan vi regne med at vi får være i fred og formidle Alliansens budskap, tenkte jeg i mitt indre. Hele sju politibetjenter var i området. Dette ville nok gå greit.

Men her tok jeg feil. Etter at jeg hadde hilst på de andre deltagerne og så smått begynt å dele ut informasjonsmateriell til publikum, begynte ståheien. En gruppe på minst fem bråkebøtter fra en lokale gruppe av antifa-bevegelsen (?) kom stredene fram og begynte med sine velkjente protest-rop. Utstyrt med caps, munnbleier og solbriller tok de oppstilling ved standen. «Breiviks venner» var bl.a. slagord som gikk igjen. I tillegg hadde pøbelen folk på sidelinjen som bivånet, observerte og filmet.

Bråkebøttene holdt det gående i ca. én og en halv time – med politiet som tilskuere. Brosjyrer ble slått ut av hendene på våre folk og pøbelen kastet egg – med politiet som tilskuere. Det hele toppet seg da pøbelen tråkket på Det Norske flagget og det oppstod tumulter som igjen førte til håndgemeng. En av våre folk ble ført bort. Bråket fortsatte.

Vår rett til å ytre oss er nedfelt i Grunnloven og Menneskerettighetene. Når vi blir hindret i å formidle vårt budskap til publikum, brytes denne retten. Når attpåtil politiet lar dette skje viser det at vårt demokratiske samfunn er i oppløsning. Innsatsleder på stedet Karl Småland uttrykte at pøbelen hadde rett til mot-ytringer.

Til opplysning var det en lignende episode under urfolksfestivalen Riddu Riddu i Nord-Troms i 2019. Arbeiderpartiet hadde stand i en lavo der de hadde enkel matservering og pratet med folk. En kvinne som kom inn i lavoen begynte å ytre seg kritisk til Ap. Ifølge NRK Troms og Finnmark det som i dag har blitt på mote å kalle for «hat-ytringer». Episoden varte i ca. 20 minutter. Kvinnen ble ført bort av politiet og ilagt en bot på kr 10.000. Aps partisekretær Kjersti Stenseng reagerte også på episoden og støttet lokallaget i Kåfjord og kaller hendelsen et demokratisk problem. Stenseng var den som gikk i bresjen for å utestenge Alliansen, FMI og SIAN fra Arendalsuka i 2019.

I disse dager er angrepet på Ap og Regjeringen 22. juli 2011 i et spesielt fokus. Det snakkes om «å ta avstand» og «oppgjør» mot kreftene som foranlediget angrepet. Etter min mening var det mangel på demokrati som foranlediget angrepet for ti år siden. Ytringsretten snevres stadig inn i Norge. Pøbelfakter som vi opplevde på standen i Trondheim øker i omfang. Sensuren i statsfinansiert media skjerpes. Norske myndigheter styrer denne utviklingen.

Bjørnar Røyset
Alliansen – Alternativ for Norge
Listekandidat i Møre & Romsdal
Kristiansund, 10.8.2021