islam korsfester

Bilde: Printscreen fra Thereligionofpeace.com

Ja vi kan vel fastslå at islam vant krigen for terror i Afghanistan. Amerikanerne hadde aldri noen plan om statsbygging eller demokrati i landet sier president Biden. Men Norge skulle drive ”hjelp” og statsbygging som de fleste afghanere ikke ville ha. Snakk om ”fehoder”. Og hva har vi oppnådd etter 20 år med krig? Så godt som ingen ting. Men vi har sløst bort enorme mengder penger og menneskeliv på folk som ikke vil ha vår ”hjelp” eller vårt demokrati.

De vil fortsette å leve flere hundre år tilbake i tiden med sine perverse skikker og mangel på menneskeverd. Retningslinjene i islam og gammel tradisjon skal følges og ingen utvikling skal finne sted. Denne kulturen er til å spy av. Det finnes neppe noe verre noe sted på jorden etter opplysninger som kommer frem fra folk som har erfaringer fra landet. Men dette tar ikke politikerne hensyn til. Det skal ”hjelpes” og mer penger skal kastes bort rett i lomma på terroristene. HAR DISSE POLITIKERNE VETTET I BEHOLD? Det virker ikke slik. FORTSATT MASER DE OM Å STØTTE TERRORISTER. Nå må denne galskapen ta slutt. Det er ikke til slike formål våre skattepenger skal gå til. Det er ikke vår oppgave å redde folk som vil drepe oss. Men tenk på alle barna. Ja og hva så? Folk som bruker barn som handelsvare greier jeg ikke å ha så mye sympati for. La oss holde fingrene unna disse perverse indoktrinerte skrullingene. Pengene våre kan vi bruke på andre ting. Arbeidstiden vår også.

Påskuddet for å starte denne krigen kan en stille spørsmål ved. Hva skjedde egentlig? Den offisielle sannheten er heller tvilsom. I den saken er det alt for mange ting som ikke stemmer. Men uansett så må kampen mot islam fortsette. Islam er ikke fremtiden eller redningen for verden. NÅ MÅ POLITIKERNE VÅKNE OG TA GREP FOR Å IVARETA VÅRT EGET LAND. Har vi noe ansvar for kvinner og barn i ”langtvekkistan”? Ikke det minste. Om de folkene vil leve i møkk og elendighet så la dem gjøre det. Det er deres valg. Om de vil følge koranen så la dem gjøre det der og ikke her hos oss. NÅ MÅ FOLK SETTE SEG INN I DENNE JÆVELSKE ISLAM DOKTRINEN FØR DET ER FOR SENT. IKKE EN ENESTE MUSLIM INN TIL NORGE FRA DISSE OMRÅDENE. OM DERES EGNE VIL DREPE DEM SÅ RAKER DET IKKE OSS. DE VIL IKKE HA KUNNSKAP OG UTVIKLING. DET ER SÅ GRUNDIG BEVIST AT NÅ MÅ FOLK FORSTÅ DET DER. Disse ”godhetsapostlene” er farlige. Om ikke folk vil ta vare på sine egne barn så har ikke vi noen forpliktelser. Først kan vi ta vare på våre egne. Og det gjør vi ikke dessverre.

Altså vant Taliban og islam krigen for terror. Da kan vi bare tenke oss hva som vil skje her hos oss etter hvert. Islamiseringen vil nå nye høyder. Fritt frem for sharia og fanatikerne. OG DEN GALSKAPEN VIL VI IKKE HA I NORGE. OM NOEN VIL HA DET SLIK SÅ VENNLIGST FORLAT NORGE OG KOM IKKE TILBAKE. STOPP ISLAMISERINGEN.

Det er på tide at det blir tatt et oppgjør med islam og islamiseringen av Norge. Og da snakker vi om ISLAM og ikke nasjonalitet eller utseende på folk, men ISLAM OG TILHØRENDE SKRIFTER. Stort sett skrifter og påbud som skal gi herrefolket og noen av de herskende uinnskrenket makt over undersåttene. Folket skal holdes nede i frykt og fattigdom. Diktatur. Det virker som om at folket har blitt fortalt at koranen og bibelen er stort sett det samme. Ingenting er mer feil. Bibelen er etterrettelig historie og visdom mens koranen med skrifter er noe oppdiktet møl som kun er skrevet for å gi makt til de herskende og til å villede folket. At så mange tror på det der må bero på manglende sjelsevner og uvitenhet. Men om noen er i tvil så for all del les koranen som en begynnelse. Om du finner disse skriftene attraktive så vennligst ta kontakt med psykolog. Om en finner drap og mishandling rettferdig da er en mest sannsynligvis meget syk.

Audun Berg
Molde, 17.8.2021