Rune Berglund Steen ikimedia commonsRune Berglund Steen i Antirasistisk senter. Bilde: Wikimedia commons.

Rune Berglund Steen er leder av Antirasistisk Senter og forfatter av «Solidaritet nå. Et kampskrift for mennesker på flukt».

Verden er bedre rustet enn noen gang tidligere til å ta seg av flyktninger, derfor kan det ikke være en del av norsk og europeisk asylpolitikk at man saboterer båter og straffeforfølger humanitære hjelpere, mener Berglund Steen.

Kampen for en mer human politikk må uansett begynne med en kamp mot fiendebildene. Dehumanisering av mennesker på flukt skader vår egen evne til solidaritet, og vår vilje og evne til å se det handlingsrommet som faktisk finnes. Det kan ikke være en del av norsk og europeisk asylpolitikk at krigsflyktninger og torturofre drukner i tusentall på vei mot våre strender - mener han i et innlegg.

Det herr Rune Berglund Steen ikke forstår at de aller fleste som kommer er ikke flyktninger, men «rike» mennesker som ønsker et bedre liv i Europa. Konsekvensene er så ødeleggende at han burde tiltales for landssvik.

Oddbjørn Jonstad
Oppegård, 8.9.2021