grensegjerde

Afa og Soros-finansierte kriminelle ødelegger aktivt grensesperringer.

Polen: Soros-finansiert aktivist arrestert for å ødelegge grensesperring til Hvite-Russsland.

Blant de 13 personene som ble arrestert er også Bartosz Kramek, en beryktet Afa-aktivist. Kramek er også aktiv i stiftelsen «Åpen Dialog» som blir finansiert av khazaren George Soros.

«Tropper fra grensepatruljen har sammen med polske soldater arrestert 13 personer, 12 polakker og én nederlandsk statsborger. De har ødelagt grensesperringer og hjulpet til aktivt med menneskesmugling. Blant de arresterte er også Bartosz Kramek og samtlige vil bli stilt for retten.»

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

Til avisen Gazeta Wyborcza oppfordret Bartosz Kramek mennesker til aktivt å ødelegge grensesperringer til Hvite-Russland: «Vi vil protestere mot stengte grenser og man kan ikke la «migranter» være fanget på grensen. La oss sammen rive ned grenseposter og fjerne piggtrådgjerder. Vi vil aktivt og målbevisst protestere. Barrierer eksisterer bare i hodene våre.»

Løytnant Anna Michalska fra den polske grensepatruljen sier til det polske presseagenturet at de også konfiskerte to biler som ble benyttet til å fjerne grensegjerder: «Gjerdene ble festet til bilene og fjernet, før de ble kuttet i småbiter. Politiet og rettsvesenet vil benytte alle muligheter til å straffeforfølge de skyldige.»

Medlemskap i FMI kr 300,-. Abonnement Norge Er Vårt kr 120,-. Kontonr.: 0530.40.68169.

Innenriksminister Mariusz Kamiński erklærte på Twitter at de kriminelle vil bli stilt for domstolen: «Denne situasjonen som fant sted på grensen er absolutt uakseptabel. Gjerningspersonene som ødela grensegjerder ble arrestert av grensepatruljer og vi skal gi de en passende straff. Alle forsøk på lignende aksjoner vil bli slått hardt ned på.»

Nettredaksjonen, FMI, Folkebevegelsen mot Innvandring