norske flaggTil FMIs styre, medlemmer og sympatisørar.

Ønskjer til lukke med dagen. At FMI har overlevd i 34 år er ikkje anna enn eit under, etter all motarbeiding av vår sak frå dag ein! Det skuldast ikkje minst dei ærlege og rettskaffne nasjonalistane som har hatt leiarverv i organisasjonen. Alle må no støtte opp så godt ein kan og på den måten som fell best naturleg for den enkelte. Ei stor takk særleg til leiaren Bjørnar Røyset som held organisasjonen oppe og går.

Med helsing

Norvald Aasen