dahlAmund Garfors etterlyser betimelig nok trygghet for oss gamle. Ja var her bare vilje til å gjøre noe. Eldre og uføre blir tydeligvis blinket ut, som vergeløse offer.

Jeg tilbringer min livsaften, som det lett poetisk kalles, i et seniorsentrum i Bærum, og forrige helg var her tilløp til oppstandelse: To av mine gjenboere, begge i nittiårene og sterkt bevegelseshemmet, ble ranet i sine boliger. Den ene, i sine unge dager en kjempe, i dag avhengig av rullator for fremdriften, ble hjemsøkt av to, som han sa det, av ” våre nye landsmenn”, og ranet for lommebok med 4.000 i kontanter, og fikk leiligheten endevendt i jakt på omsettelige gjenstander.  Vi bor alle på bakkeplan, og når sommerværet slår til er det fristende å åpne døra ut til terrassen og plenen. Nå blir vi frarådet slik lettsindighet, vi lever i det nye Norge, det for alle du vet.

I den senere tid har jeg bedt, ofte og inderlig, men så langt ikke blitt bønnhørt. Jeg har bedt om at  politikerne, mediemenneskene og innvandringsprofitørene selv måtte få oppleve konsekvensene av sin innbitte faenskap, at de selv, deres hustruer/samboere og døtre fikk oppleve gjengvoldtekt, at de ble ranet til skinnet og som frynsegode fikk oppleve nærkontakt med ”landsmennenes” støvlesnuter og hæljern, men hittil har de og deres gått klar: Bare Jaglands pode fikk en omgang som faren hans skulle hatt, og senior reagerte som ventet av slike tann- og kjønnsløse bastarder: Vend det andre kinnet til!

Ranerne har nok næringsvett. De passer seg for å bite de hendene som legger landet åpent for dem. Da er det bedre å gå løs på gamle og invalider.

Eldreran 200810

Sendt 20.8.10 til:
”Alle” norske aviser.  De norske politiske parti.  Nasjonale aktivister.