header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

facebookmelding listhaug

Printscreen fra Sylvi Listhaugs Facebook-profi.

I en kommentar til Siv Jensens nye bok benytter journalist Halvor Hegtun i Aftenposten (10.11.) til å gjenta løgnhistorien som førte til at Sylvi Listhaug i 2018 trakk seg fra stillingen som justisminister.

Listhaug hadde skrevet på Facebook: ”Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet.” Da hadde Ap og øvrige opposisjonspartier nylig gått imot Regjeringens forslag: ”Den som har norsk og annet statsborgerskap og har utvist fremferd sterkt til skade for Norges vitale interesser, kan tape sitt norske statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser.” Vedtak om tap av statsborgerskap skulle etter forslaget kunne treffes av departementet, men med adgang til prøving i domstolene uten kostnad for klageren.

Opposisjonen viste til ”at tap av statsborgerskap er et så inngripende tiltak at det bør avgjøres av domstolene”. Dette var begrunnelsen for å avvise et forslag som ville gitt mulighet for en hurtig passivisering av terrorister på vei inn i landet. Det var dette faktiske forholdet Listhaug gjorde allmennheten kjent med.

Listhaugs politiske motstandere trakk én setning i den korte Facebook-meldingen ut av sin sammenheng og gav dermed en uriktig fremstilling av saken. Det var en bevisst handling. Det kalles løgn.

Hegtun skriver: ”Listhaug gikk av fordi hun hadde kommet med noe som ikke bare var grovt og usant, men uforenlig med å være norsk justisminister.” Han nevner også Jonas Gahr Støres kobling av saken til Utøya-terroren, en kobling han betegner som ”høyst nødvendig”.

Koblingen til Utøya savner logisk begrunnelse, men var meget virkningsfull. Støre & co. viste seg som dyktige demagoger og skuespillere. Men moralen var på et bunnivå.

Jeg har tidligere kritisert Halvor Hegtun for å spre denne løgnhistorien. Det har tydeligvis ikke hatt noen virkning.

Bjørn Wichstrøm
Oslo, 11.11.2021

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020


Informasjon i Søgne
Mandag 17. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 222 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015