garforsDet er bare 6 måneder siden at regjeringen, med justisminister Knut Storberget i spissen, uttalte at hijab til politiuniformen ikke hører hjemme i dette landet. Og derfor kom det som et sjokk på oss alle, da denne venstrevridde Likestillings- og diskrimineringsnemnda igjen bringer dette torgs. Der den kvinnelige lederen av denne merkelige nemnda, mener at det bryter mot diskrimineringsloven og likestillingsloven - at muslimske kvinner som ønsker å bære hijab til politiuniformen, ikke skulle få lov til det.

Ja, er det ikke det jeg har sagt: Nordmenn er de verste når det gjelder å få dette landet avviklet, og lagt i hendene på inntrengerne!  Her gjelder det å rive ned alt som er norsk eller som minner oss om vår kultur og væremåte. De gir seg aldri! Og de blir heller aldri ferdig med gnålet sitt. Selv om dette for lengst er avgjort. Vi vet jo at denne likestillingsnemnda består av tidligere AKP-folk og rødstrømper, og slike kan ikke vente lenger for å få denne nasjonen avviklet.

De er heller ikke i stand til å se at islam er kommet til landet vårt som en svøpe for oss alle.  Her er det bare krav, krav og atter krav som gjelder!  Og hadde disse raddissene fått trumfet gjennom at muslimske politikvinner fikk benytte hijab i tjenesten, så er jeg ganske sikker på at det straks hadde dukket opp enda flere krav, og enda flere problemer. Det burde vel ikke være så vanskelig å forstå at en muslimsk politikvinne som krevde hijab i tjenesten, umulig ville kunne kjøre bilpatrulje sammen med en fremmed mann? Og det er lite trolig at hun kunne patruljere til fots heller… Og hvem ville ha respekt for en politikvinne med hijab over hodet, iført norsk politiuniform? Det er jo bare latterlig å komme med slikt sludder og slike særkrav!

Dersom det hadde kommet så langt i dette landet at man opprettet et muslimsk uniformert politi, da hadde vi beveget oss inn på områder der vi kan begynne å snakke om muslimske selvstyrte regioner. For da er det med en gang mulighet for publikum å be om muslimske politifolk. Dette kunne fort blitt en realitet i Oslo, der vi nå ser at nordmenn er på vikende front. Det ville da ha blitt mye enklere for myndighetene om de sendte inn muslimsk politi i muslimske bydeler. Ja, hvordan dette skulle styrke integreringen er jo ikke vanskelig å se, der en lar samfunnets maktutøvelse skje med personell uniformert etter religiøse skillelinjer. Da ville vi være på tynn is og på en meget farlig vei!

At dette landet ville vært på god vei mot en balkanisering, dersom man aksepterte disse krav, det behøver man ikke være spåmann for å kunne se. En kan ikke ha ulik uniformering for ulike grupper av mennesker som er ansatt i politiet! Slikt ville føre til totalt kaos. Dette er så innlysende at jeg finner det totalt forkastelig å problematisere dette, i den grad man i det hele tatt lar dette kvinnemenneske av et diskrimineringsombud uttale seg i saken. Har de virkelig så lite å gjøre på det kontoret, at de igjen må framsette et slikt sykt forslag?

En ting er i alle fall sikkert: Skulle undertegnede for eksempel ha blitt arrestert av muslimuniformert politi, da ville jeg klaget dette inn for diskrimineringsombudet umiddelbart - ettersom jeg da ville ansett min rettssikkerhet for truet! Hvem kunne ha garantert meg at et muslimpoliti ikke er påvirket av islamsk lov i sin maktutøvelse? For der i gården føler de nemlig at muslimsk lov står over norsk lov! Og derfor blir min konklusjon at muslimer IKKE er skikket til tjeneste i norsk politi i det hele tatt - med eller uten hijab!

Hijab 240810

Sendt 24.8.10 til:
”Alle” norske aviser.  De norske politiske parti.  Nasjonale aktivister.