header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

gay 1985899 480 pixabay com

Homosexualitet er ikke normalt.

"Suksess for en familie med to mødre!" Systemmedia jubler: To lesbiske har gjennom EU-domstolen kjempet for at Bulgaria skal anerkjenne datterens fødselsattest, der begge kvinnene er registrert som mødre. Nok en gang griper EU inn med makt i et lands suverenitet.

Et britisk-bulgarsk lesbisk par bosatt i Spania fikk utstedt en fødselsattest av myndighetene etter at ei av de to kvinnene hadde født en datter, der begge kvinnene var registrert som mødre. Med denne rene, far-frie kjønnsmainstreaming fødselsattesten, søkte paret i Bulgaria om pass for barnet. Bulgarske myndigheter avviste imidlertid dette. Bakgrunn: "I følge den bulgarske offentlige orden kreves det en fødselsattest, der far og mor til barnet er gitt. Det er heller ikke klart om den bulgarske moren er den fødende mor og barnet dermed er av bulgarsk avstamning", heter det.

Det lesbiske paret anla sak for EF-domstolen. EU-dommerne slo fast: Bulgaria må anerkjenne foreldreskapet til begge kvinnene, sertifisert av Spania. Barnet får dermed bulgarsk statsborgerskap. Bulgaria er nå også forpliktet til å utstede pass.

Beatrix von Storch, talsperson for AfD, Alternativ Für Deutschland, ser på EF-domstolens kjennelse som et nederlag for nasjonalstatenes suverenitet og for barnets velvære: "Etter sakens natur har ethvert barn rett til en far og mor. Barnets beste må stå i forgrunnen. Det er ikke opp til EU å påtvinge homofile ekteskap på en suveren nasjonalstat. Hvis Bulgaria bedømmer dette ekteskapet annerledes enn Spania, så vil det ikke være noen grunn i verden til å underlegge Bulgaria Spanias verdier, gripe inn i nasjonal lov og krenke nasjonal suverenitet og identitet."

Morten Lorentzen
Moss, 29.12.2021

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020


Informasjon i Søgne
Mandag 17. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 345 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015