Kilde: ”Nyt fra Dansk Samling” nr. 3. 2010.

vintherjensen-2”Først og fremmest er det nødvendigt midlertidigt, men fuldstændigt, at indstille tildelingen af dansk indfødsret til udlændinge fra tredjelande.

Familiesammenføring må bringes til ophør. Dernæst må enhver tildeling af permanente opholdstilladelser standses, og allerede tildelte permanente opholdstilladelser inddrages og erstattes af midlertidige.

Udlændinge, der har begået grov kriminalitet, bør automatisk udvises af landet efter udstået straf. Det skal altså ikke være en del af en domsafsigelse, hvorvidt en sådan udlænding skal udvises eller ej; det skal være en administrativ konsekvens af den afsagte dom.

Dansk Samling mener i sidste ende, at alle herboende udlændinge fra muslimske lande bør hjemsendes. Er de flygtet fra deres eget land, må man søge at sikre dem asyl i et land inden for deres eget kulturområde.

Kan dette ikke lade sig gøre, må de opholde sig i flygtninge byer i Danmark, indtil forholdende i hjemland er sådan, at de kan vende hjem, eller indtil et alternativt  asylland bliver en mulighed. For fremtiden  bør Danmark ikke modtage flygtninge her i landet, med mindre de kommer fra et nærliggende europæisk land.

Derimod bør Danmark bidrage aktivt til at sikre flygtninge gode forhold i lejre, byer eller på anden måde i et nærområde nær det land, de er flygtet fra.”