header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

Smiling bearded young man posing looking at the cameraHer er den syriske sosialturisten «Hassan» som folkeforræderne i stortingspartiene har invitert for å bidra til befolkningsutvekslingen.

Syrerne som forlot hjemmene sine under krigen er velkommen tilbake til Syria. Det sa Syrias utenriksminister Feisal Mekdad. Syria samarbeider med internasjonale humanitære organisasjoner og land hvor syrerne har søkt tilflukt. Ifølge Mekdad ønskes det mer internasjonal støtte for returen. «Det vi virkelig ønsker å se er at FN oppmuntrer folk til å returnere.»

Tyrkia opptrer som en kolonistat og prøver å ta kontroll over deler av Nord-Syria. USA forsøkte også å etablere en ny stat på syrisk territorium nordøst i landet. Okkupasjonen av store deler av Syria av disse to landene er uakseptabelt og i strid med folkeretten og må avsluttes. Syria ønsker imidlertid ikke å starte en ny, endeløs krig og er avhengig av dialogens kraft, FNs charter og internasjonal lov.

På spørsmål om Syria i fremtiden vil vende seg østover mot Russland, Kina og Iran, sa Mekdad: «Hvor kan vår plass være når alle (vestlige) land posisjonerer seg mot Syria? Vår politikk må være basert på interessene til det syriske folket, på folkeretten og på FNs karakter. Hvis land ikke respekterer alt dette og et regimeskifte i Syria, hvor skal vi da gå? Kan vi bli enige med den amerikanske administrasjonen eller den franske regjeringen som ønsker å okkupere Syria og sende jagerfly for å angripe Syria? Mens den russiske føderasjonen sier at vi forstår Syrias legitime posisjon og støtter den. I en slik situasjon vil vi selvfølgelig stå ved Russland, Kina, Iran og andre land.»

Multipolar vs. Unipolar
Verden trenger et multipolart system for å endre den eksisterende balansen der vestlige land prøver å dominere og dominerer land rundt om i verden mot sin vilje, sa Mekdad. Hvis Vesten kun forfølger sine egne interesser på bekostning av andre utviklingsland, så vil flere og flere land vende seg bort fra det. Respekt for FNs sikkerhetsråds resolusjoner Den humanitære hjelpen, som sendes over grensen fra Tyrkia til Nord-Syria og den syriske provinsen Idlib, kontrolleres av organisasjoner som er oppført som terrorister av FN, sa Mekdad. «Den islamske staten» og Nusra-fronten solgte hjelpeforsyningene eller ga dem videre til sine allierte grupper. «Eller så holder de det for seg selv. Vi aksepterer ikke det. Vestlige stater har sagt at de overvåker det, men ingen overvåkingsmekanisme har blitt aktivert.» FNs sikkerhetsråds resolusjon 2585 ble vedtatt i juli 2021, og i tillegg til humanitære aktiviteter som krysser grenser og frontlinjer, sørger det også for «early recovery projects». «Europeerne nekter å implementere denne resolusjonen», kritiserte Mekdad. Tyrkia har ikke tillatt noen leveranser «som skal sendes over frontlinjene fra Syria til den andre okkuperte delen av Syria. Enhver humanitær hjelp Tyrkia tillater, ender opp hos terrorgrupper».

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

Syria krever et minimum av respekt for FN-resolusjoner. Den FN-ledede politiske prosessen i Genève, som forutsatt av sikkerhetsrådets resolusjon 2254 (desember 2015), støttes av den syriske regjeringen. Saken er «bare at noen ganger blander land seg inn i denne prosessen, og det strider mot prinsippet om at syrere møter syrere og finner en avtale blant syrere uten utenlandsk innblanding». Man hører «erklæringer her og der mot Syria, noen ganger også mot FN», sa Mekdad.

«Vi har foreslått FNs høykommissær å hjelpe de hjemvendte og gi dem et engangsbeløp slik at de kan returnere. Det er vanlig praksis når de returnerer til et hvilket som helst land i verden, bare ikke når det gjelder Syria. Du gir ingenting til de hjemvendte, fordi de vestlige landene, giverlandene, ikke vil ha det.»

Sanksjoner mot Syria er ødeleggende, umenneskelig og umoralsk
Den syriske utenriksministeren beskrev EUs og USAs sanksjoner som «ødeleggende, umenneskelige, umoralske og uakseptable fordi de rammer vanlige mennesker». Ifølge Mekdad utarmer sanksjonene det syriske folket, og dette avskrekker også flyktninger «som ellers ville ønske å returnere til Syria». I motsetning til hva EU hevder, kan ikke Syria gjennomføre direkte økonomiske transaksjoner med andre banker. «Vi kan ikke kjøpe medisin, reservedeler, vi kan ikke engang kjøpe gjødsel.»

Medlemskap i FMI kr 300,–. Abonnement Norge Er Vårt kr 120,–. Enkeltnummer kr 65,–. Kontonr.: 0530.40.68169.

Sanksjonene rammer først og fremst humanitære varer og hindrer til og med selskaper fra EU og deres partnere i å nå Syria og syrerne. Syria tror ikke at europeere ønsker å tillate at en så aggressiv politikk som dreper uskyldige syrere, barn, kvinner og de som trenger beskyttelse fortsetter. Sanksjonene skader bare de svake, ikke den syriske staten.

Spørsmålet er hvorfor ikke syrerne, de fleste «mindreårige» med skjeggvekst og andre som har invadert Norge ikke reiser permanent hjem og med stolthet er med på å bygge opp sitt eget hjemland? Eller er det mer behagelig å snylte på nordmenns arbeidsinnsats og ta en måneds ferie i Syria fra tid til annen?

Nettredaksjonen

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020


Informasjon i Søgne
Mandag 17. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 365 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015