africans 470195 340

Risikerer vi at nordmenn og andre vesteuropeere blir seende slik ut i framtiden?

Norske kvinners fertilitet falt permanent til under reproduksjonsnivå 2,11 i 1975, og ligger nå på ca. 1,5 barn pr kvinne. Så all befolkningsvekst er nå mer eller mindre innvandrerrelatert, og alderspyramiden tilsier at vi blir stadig færre etniske nordmenn i Norge – befolkningsutskiftingen går altså sin skjeve gang.

I prinsippet, og satt på spissen, kan nordmenn ble seende ut som afrikanere over et visst antall generasjoner. Eller som EUs "gudfar" Coudenhove-Kalergi "profeterte" for 95 år siden, vil de opprinnelig europeiske folkeslagene etter hvert bli erstattet av en eurasiatisk-negroid rase av utseende lignende de gamle egypterne.

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995. Medlemskap i FMI kr 300,–. Abonnement Norge Er Vårt kr 120,–. Enkeltnummer kr 65,–. Kontonr.: 0530.40.68169.

Er det virkelig dette vi ønsker våre etterkommere?

Oddbjørn Jonstad
Oppegård, 1.6.2022