Kilde: Morgenavisen Jyllands-Posten den 22.8. 2010. Fremhævelse: PVJ.

vintherjensen-2I dag, 24.8. udkommer der en ny bog af  forfatterne Karen  Jespersen  og  Ralf Pittelkow. Titlen er:
”Isams  magt –Europas ny virkelighed.” Bogen er af forfatterne ment som en advarsel!

Her anklager forfatterparret  VK-regeringen, og Socialdemokratiet, for at ignorere en demografisk udvikling, der er til muslimers fordel. I planen er der ingen opmærksomhed på den store demografiske udvikling der er i gang, og som vil ændre Europa til et delvist islamisk område. Kritikken går direkte på nogle af Karen Jespersens tidligere minister kollegaer som kan læse følgende:
”Regeringens plan bygger på meget tågede forestillinger om, hvad islamisme overhovedet er. Det fremgår også af de bud, der gives på, hvorfor nogle muslimer tiltrækkes af den. Man ser det primært som det danske samfunds skyld –at unge muslimer føler sig tilsidesat. Man har tilsyneladende ikke skænket det en tanke, at islamismen er en politiks ideologi, som gør sig gældende i både den muslimske og den vestlige verden.”

Pittelkow  fremhæver, at hele udviklingen har vist, at troen på, at indvandrere, bare af at vokse op i et demokrati vil blive integreret, ikke passer. Tværtimod, de unge muslimer bliver mere og mere radikale, og deres ønske er at bygge et samfund på Koranens regler og på shariaen. Det er ifølge Pittelkow ikke en positiv mangfoldighed, men tværtimod en dybt skadelig opsplitning og opløsning af samfundet. En udvikling der undergraver en af de vigtigste kvaliteter overhovedet ved et samfund, nemlig tilliden mellem folk.

Disse påstande, vil naturligvis få en ublid behandling af hele det  kulturradikale parnas.

Det er dem, der plæderer for det  humanistiske farverige multi-etniske/multikulturelle samfund. Men som i øvrigt forbeholder sig ret til at bosætte sig i bydele som ikke er berørt af de mange kvaler og skudepisoder, der er blevet dagligdag i snart mange boligområder rundt om i Danmark. Når det gælder valg af skoler til børnene, ja, - så er selv  ledende socialdemokrater i dag  parat til at sætte deres egne poder i velanskrevne privatskoler. Fremtrædende konsensussøgende og dialog-dyrkende samfundsdebattører,  har fulgt denne linje længe.

Det er for at sige det  kort: Ynkeligt.

Forleden kom jeg til at læse en tale forfattet  af  MF. Jesper Langballe. Talen er udarbejdet i 2007, under overskriften ”Sandhed eller dialog”. En tale, der opfordrer det danske folk, til at besinde sig på den historiske virkelighed. Her kan bl.a. læses følgende:
”I nutidens konsensussøgende kulturradikale verdensbillede er der ét ord, som udgør et helligt mantra. Det er ordet ”dialog”.” Lige meget hvordan man udfordres, bør man pleje dialogen. Når det danske flag og de danske ambassader går op i luer i Mellemøsten, mens en hadefuld pøbel brøler, at en dansk avis skal straffes, eller at Danmark skal udslettes fra verdenskortet, så er det meget vigtigt at komme i dialog med voldsmændene. Så har statsministeren at give møde hos de pågældende landes ambassadører, når de forlanger det – ud fra en dagorden om, hvordan de nævnte krav bliver opfyldt.

Dialog-kultens troende forlanger selvfølgelig ikke, at statsministeren ligefrem skal opfylde kravene og stille Jyllands -Postens kulturredaktør for en henrettelsespeloton. Men han må bare  aldrig opgive samtalen -aldrig afbryde dialogen – med dem, der stiller krav herom. Han må i det mindste anerkende voldsmændenes dagorden og deres ret til at sætte den. Han må altså mødes med voldsmændene og på forhånd anerkende, at her mødes to ligeværdige synspunkter. For den hellige dialog kræver, at man anerkender den moralske ækvivalens mellem vores forsvar for den grundlovssikrede ytringsfrihed og den lov -religiøse fanatismes krav om, at munden bliver lukket på dem, der  – som det hedder  – ”krænker dens religiøse følelser”. Dialog til lands, til vands og i luften.”