header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

aasenBilete: Norvald Aasen.

Ope brev til Øystein Steiro.

Eg har hatt stor glede av å lese dine artikklar på resett gjennom åra. Når det gjeld gassrøyrledningane som vart sprengde i Østersjøen vart vi vel tekne litt på senga mange av oss, også eg. Og vi vart vel rivne med av omtalene frå mange hald. Eg stiller tre spørsmål:

Er det truleg og naturleg at Russland ville øydelegge gassledningane ute i havet når dei sit med gasskranane og kan stenge av når dei vil? Mitt svar når eg har tenkt meg om er Nei!

Er det truleg at Russland ville øydelegge ledningane der dei kunne levere gass til EU og Europa til vinteren når desse landa hadde mest bruk for gass og Russland ville få inntekter av gass-salget? Eg trur, Nei!

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995. Medlemskap i FMI kr 300,–.

Er det truleg at andre, til dømes Ukraina og USA, såg seg tjent med å øydelegge røyrledningane for å hindre at Russland fekk desse inntektene? Ja, det trur eg. Vi skal hugse på at Vesten også Norge driv økonomiske straffetiltak mot Russland og vil sjå desse gassinntektene for Russland som noko som måtte stoppast, i tråd med sanksjonane som vert drive mot landet.

Etter meir enn 20 års samanhengande krigar rundt i verda skal vi ikkje tru at NATO, USA og Vesten er utan svin på skogen. Dei starta i Serbia og har sidan drive krigar rundt om i store deler av verda. Eg sit med ein notis frå Aftenposten (før avisa vart ein filial av Klassekampen) den er frå 7. januar 2000 og fortel at "NATO manipulerte Kosovo-film" for å unnskylde seg fra då dei bomba eit tog som var ute på ei bru og der 14 menneske vart drepne. Til sist kunne talsmann for NATO vedgå at dei hadde køyrd filmen i 3 ganger hastigheit grunna at dei hadde tekniske problem. Dei hadde ikkje tekniske problem med krigføring, men det hadde dei når det gjeld å spele av ein video som skulle skjule eit brotsverk.

Abonnement Norge Er Vårt kr 120,–. Enkeltnummer kr 65,–. Kontonr.: 0530.40.68169.

Eg har tillate meg å skrive dette til deg vedrørande kva eg trur som var grunn, og ikkje grunn, til å sprenge gassrøyra i Østersjøen. Som gamald antikommunist så har eg likevel merka meg årelange skuldingar og hets mot Russland og denne hetsen minner meg om det som skjedde overfor Serbia og Milosevic i 1999. Det var den gangen eg fekk augo opp for at NATO og Vesten var reinspikka kjeltringar.

Håkon Blankenborg, Ap og stortingsrepr. uttala på Dagsrevyen den 21. mai 1999: "Enig og tro til Milosevic faller." Seinare vart han ambassadør for Norge i Serbia. At dei ikkje skammar seg!

Med helsing

Norvald Aasen
Askvoll, 11.10.2022

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Aktivisme Gudbrandsdalen
Søndag 28.august 2022


Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 307 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015