header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

registrering«En slik misforstått toleranse er vind på møllene til høyreekstreme og konspirasjonsteoretikere», klager politiet.

Siden begynnelsen av august har Berlin-politiet fått forbud mot å registrere migrasjonsbakgrunnen til mistenkte kriminelle under 21 år. Uansett om det er drap, narkotika, voldtekt, seksuelle overgrep eller voldsforbrytelser avstår det rød-grønne Senatet fra å finne ut flere detaljer og fortsetter dermed å skjule at kulturfremmede er overrepresentert i kriminalstatistikken.

Siden våren 2011 har polititjenestemenn måttet føre tyske mistenkte under 21 år inn i «POLIKS», politiets datasystem om de har migrasjonsbakgrunn. Det er det slutt på nå. Ifølge BZ (Berliner Zeitung) hadde senatadministrasjonen allerede i slutten av juli vedtatt «at registrering av migrasjonsbakgrunn skulle stanses så snart som mulig», informerte politiledelsen alle ansatte. Funksjonen i det digitale registreringssystemet ble deaktivert allerede 3. august – nå er alle rett og slett «tyskere».

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995. Medlemskap i FMI kr 300,–.

Politiledelsens idé om å finne ut om rasemessig tilknytning kan være ett av mange aspekter hvorfor unge mennesker blir kriminelle, er nå begravd. Akkurat som den mulige tilknytningen til såkalte klaner eller lukkede etniske grupper. «Sosial uønsket utvikling som fattigdom, ulik utdanning eller diskriminering bør anerkjennes og motvirkes med forebyggende tiltak», heter det i administrasjonens patetiske instruks til politimesteren.

Dataene ble «åpenbart knapt brukt til tilsvarende organisasjonsplanlegging og beslutninger», BZ er overrasket og viser til databeskyttelse som årsak til avskaffelsen av funksjonen i politidatamaskinen POLIKS (politiets system for informasjon, kommunikasjon og behandling). Tross alt er innsamling og lagring av personopplysninger knyttet til oppfyllelsen av en lovpålagt oppgave, som ifølge senatadministrasjonen i Berlin ikke eksisterte, og derfor var registreringen av opprinnelsesdata til unge mistenkte ulovlig i henhold til databeskyttelsen regulering.

Abonnement Norge Er Vårt kr 120,–. Enkeltnummer kr 65,–. Kontonr.: 0530.40.68169.

Politiforbundet (GdP) stiller seg helt uforstående til den nye instruksen – her er de spesielt redde for mulige konsekvenser – fra den såkalte «høyresiden»!:

«En slik misforstått toleranse er vind på møllene til høyreekstreme og konspirasjonsteoretikere», klager talsmann Benjamin Jendro. Migrasjonsbakgrunnen sier tross alt ikke noe om hvorvidt en person begår lovbrudd eller ikke, mener denne politisk korrekte statstjeneren.

«Men vi snakker om mennesker hvis familier noen ganger har en tilknytning til land der patriarkalske strukturer råder og hvor det er et nostalgisk kvinnebilde som strider mot den demokratiske rettsstaten», innrømmer politimann Jendro.

Nettredaksjonen

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Aktivisme Gudbrandsdalen
Søndag 28.august 2022


Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 162 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015