header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

 Foto: Alf Kronvall/norden.org

Nordisk Hus i København. Bilde: Alf Kronvall/norden.org.

Sverige har ført ein innvandringspolitikk til skrekk og gru – enno verre og diktatorisk enn i vårt land. Det som før var eit trygt og fredeleg land med eit velferdssystem i verdstoppen har blitt eit utrygt og kriminalisert samfunn gjennom den uvettige innvandringspolitikken.

Eit døme inn i mellom skyting, bombeeksplosjonar, ran og valdtekter er å observere den valdelege villskapen av hordane med blant andre muslimske ungdommar som går amok då Rasmus Paludan sette fyr på koranen fleire stadar i Sverige. Det var nok til å tenne “intifadaen” berre Paludan proklamerte at koranen ville bli brent på ein stad, utan at han i heile tatt var i området. Veksten av innvandrarar, særleg frå “shithole-land” i Sverige er blitt så stor og omfattande at sjølv om det nærmast vart full stopp i denne innvandringa – vil neppe den tragiske utviklinga snu. Tvert i mot – den vert forsterka etter som åra går.

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995. Medlemskap i FMI kr 300,–.

Det er no ca. 2,1 millionar som er fødde i utlandet i Sverige av totalbefolkninga på 10,5 millionar, og då er ikkje andre og tredje generasjon tekne med i statestikken då desse vert rekna som “svenske”. Dei fleste av desse har røter i muslimske land. Kan denne skremmande utviklinga få nordmenn til å lette på augeloka?

Vi kan ikkje gjere noko med uforstanden i Sverige, men vi burde revurdere Den nordiske passkonvensjonen av 1954. Den gjev alle statsborgarar i dei nordiske landa rett til å busetje seg fritt innanfor Norden utan å måtte søkje om opphaldsløyve. Ein må berre melde om flytting i folkeregisteret. Situasjonen i Norden har blitt heilt annleis enn det var det i 1954. Når deler av Sverige liknar på “shithole-land” i Midtausten, bør ikkje det vere grunn til at svenske statsborgarar fritt kan busetje seg i vårt land. Her har det blitt gale nok frå før med den lemfeldige innvandringa. Svenske statsborgarar som flyttar til Norge har også rett til norsk sosialhjelp som er langt rausare enn den svenske. Så når “ragnaroket” breier om seg i Sverige er det også grunn til å tru at det er dei “muslimske svenskane” som først rømmer landet og søkjer lukka i Norge og i dei norske velferdsordningane.

Abonnement Norge Er Vårt kr 120,–. Enkeltnummer kr 65,–. Kontonr.: 0530.40.68169.

Det er vel neppe realistisk å tru at norske politikarar skal ta opp ei revurdering av Den nordiske passkonvensjonen i til dømes Nordisk råd. Det er vel berre ein koseklubb for politikarar? Men det burde verte ei sak i nær framtid for parti som Demokratane, Partiet De Kristne og Frp.

Magnar A. Bakke
Eid, 14.5.2022

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Aktivisme Gudbrandsdalen
Søndag 28.august 2022


Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 502 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015