header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Bilde: Pixabay.com

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

serbia

Ingen har glemt den USA-styrte og folkerettsstridige krigen mot Serbia i 1999, hvor kritisk infrastruktur ble bombet sønder og sammen, samtidig som befolkningen ble utsatt for terrorbombing.

En ny alvorlig konflikt utspiller seg nå mellom et kristent og et islamsk land i Europa, og reportasjer i systemmedia er så å si fraværende.

Serbia er en nær alliert av Russland og nekter å delta i sanksjoner mot Russland, til tross for intenst press fra Brussel, Washington og andre vestlige hovedsteder. Samtidig ønsker Serbia å bli med i EU, men Brussel truer indirekte med å avslutte samtalene, fordi en av forutsetningene for EU-medlemskap er deltakelse i EU-sanksjoner. Dette gjelder også for alle kandidatland. De må gå med på sanksjonene hvis de ønsker å forhandle om EU-medlemskap.

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995. Medlemskap i FMI kr 300,–.

Brussel-avtalen sier at Kosovo-politiet ikke kan gå inn i det serbisk bebodde nord uten å ha fått tillatelse fra lederne for de fire serbiske samfunnene. Disse avtalene om normalisering av forholdet mellom Beograd og Pristina ble inngått 19. april 2013. Følgelig skal det serbiske samfunnet, et selvstyrt organ for serberne som bor i den ikke-anerkjente republikken, etableres i Kosovo. Serbias President Vucic har gjentatte ganger uttalt at Beograd har oppfylt sin del av avtalen. Kosovo hadde nettopp begynt å utarbeide vedtektene og stanset plutselig deretter prosessen.

Vil USA/NATO igjen foreta en folkerettsstridig krig?
Serbias nærhet til Russland er en torn i øyet for NATO og EU. Derfor kommer opptrappingen i Kosovo på akkurat riktig tidspunkt, da den åpner opp for nye muligheter til å legge press på Serbia, eller for USA, dvs. NATO å starte en ny krig i Europa.

Den skitne og skammelige proxy-krigen som USA/NATO bedriver i Ukraina, får NATO-ledere til å demonstrere sine «militære egenskaper» og sin «tapperhet».

«Fra tid til annen må USA knuse et lite dritt-land mot veggen – bare for å vise verden at vi mener alvor.» Sitat, Michael Ledeen, amerikansk historiker.

Nå ønsker Anglo-Zionistene å invadere et annet ortodoks kristent land for å «vise Russland» hva som kan skje med de. Sitat, Strobe Talbott, en amerikansk utenrikspolitisk analytiker.

Abonnement Norge Er Vårt kr 120,–. Enkeltnummer kr 65,–. Kontonr.: 0530.40.68169.

NATO er nok også klar over at tiden, og til og med ammunisjonsforsyninger er i ferd med å renne ut. Russland kan foreløpig bare hjelpe Serbia ved å gi de politisk støtte. Geografisk sett kan ikke Russland bidra aktivt i en væpnet konflikt da Serbia ligger dypt inne i NATOs territorium og er omringet på alle sider av fiender som har midler til å hindre Russland i å tilby noen form for støtte utover ord.

Til tross for all den ytre tragedien og håpløsheten for serberne, kan den siste innstrammingen i realiteten være en mer enn kontraproduktiv reaksjon for en gjennomkorrupt og islam-dominert albansk stat.

USA/NATO vil ikke være i stand til å spille på flere strenger og kan bli tvunget til å trekke seg tilbake. Hva da resultatet kan bli, er mer enn uvisst.

Morten Lorentzen
Moss, 27.12.2022

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Aktivisme Gudbrandsdalen
Søndag 28.august 2022


Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 61 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015