header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Bilde: Alain Aidet fra Pixabay.com

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

Sylvi ListhaugOpe brev til Sylvi Listhaug, Frp, stortinget.

Det er lenge sidan eg skreiv til deg sist, og det er greit, for eg har mista trua på deg og ser ikkje lenger på deg som den lysande stjerna på den politiske himmelen som også eg hylla for ein del år sidan.

No ser eg at du skammar deg over å vere norsk, dette visstnok sidan Sør-Afrika skal ha militærøving saman med m.a. Russland i havet ved Sør-Afrika.

Eg synes det ville vore meir nærliggande om du skamma deg over at Norge kanskje har vore med på å sprenge andre statar sine gassrøyr i Østersjøen, og som har frårøva Europa billeg gassforsyning. Eg synes også det ville vore meir naturleg at du tok opp ei slik sak i stortinget for å få klårheit i om norske militære og politiske styresmakter har vore med på ein slik terroraksjon, og i so fall få stilt dei som har vore med på dette, til ansvar. Men i staden vel du altså å bruke di tid på kritikk av militærøving i Det Indiske Hav som ikkje har noko med Norge å gjere. Og kven er det Norge driv militærøvingar saman med til stadigheit? Er det slike som har drive krigar samanhengande i meir enn 20 år med død og øydeleggingar der dei har sett sine føter, dei starta i Serbia i 1999 og avslutta med Flukta fra Kabul i 2022. For så å halde fram krigshandlingane i Europa? Og ikkje berre har Norge vore med på militærøvingar saman med slike statar, men vårt vesle og skakkøyrde land har også delteke i slike krigseventyr! Jau, Sylvi Listhaug, eg meinar du har mange ting i di politiske karriere som gjev deg god grunn til å skamme deg!

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995. Medlemskap i FMI kr 300,–.

Burde heller Norge og du skamme dykk over at når desse gassrøyra vart øydelagde så er det Norge som tener stort på gassalg til EU? Altså vårt kjære Norge som krigsprofitør!

Abonnement Norge Er Vårt kr 120,–. Enkeltnummer kr 65,–. Kontonr.: 0530.40.68169.

Eg synes også du skulle skamme deg over at du var med på å binde norsk elkraft til Acer, også SN sin migrasjonsplan var du visstnok også med på å stelle i stand. Alt dette til skade for landet og folket vårt.

Kva skal vi med fleire politiske parti når alle står for det same, og der berre namn og politisk farge er ulik, men elles er alle heilt like. Desse vert no kalla stortingspartiet, og med rette!

Norvald Aasen
Askvoll, 21.2.2023


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Aktivisme Gudbrandsdalen
Søndag 28.august 2022


Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 109 guests og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. – E-post: fmi[at]fmi[dot]no – Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) – Kontonr.: 0530.40.68169 – Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX – IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 – Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015