header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Bilde: Alain Aidet fra Pixabay.com

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

satelitter

EU-statene er faktisk kolonier av USA og det blir for tiden mer enn tydelig hvordan USA bokstavelig talt utnytter sine europeiske vasaller. Finnes det fortsatt en vei ut for et selvstendig Europa, eller vil Europas nasjoner forbli en region under USA sin kontroll?

Det er åpenbart at USA for tiden utnytter EU-statene. USA har oppnådd målet om å gjøre Europa avhengig av sin møkkete LNG (Fracking-gass) som de selger til en pris som er minst fire ganger høyere enn i USA, kombinert med en selvmorderisk, kontraproduktiv sanksjonspolitikk mot Russland og aktiv deltagelse i en blodig og unødvendig krig.

De resulterende høyere energikostnadene svekker den økonomiske konkurransen fra Europa og med den nye «anti-inflasjonsloven» tiltrekker USA – i ånden av slagordet «America first» nå europeisk industri til seg. Ved å kommandere EU-statene til å levere våpnene sine til Ukraina for ødeleggelse, sikrer USA seg også våpenordrer i det tresifrede milliardområdet. Dette er essensielt viktig for Fiat-økonomien til USA som jeg viste til i denne artikkelen.

Resultatet er ikke overraskende: EU og dets medlemsland blir svekket økonomisk og politisk, noe som gjør dem enda mer avhengige av USA. Du må være ekstremt naiv hvis du vil tro at USA ikke planla denne geopolitiske gevinsten gjennom flere tiår.

Alle innbyggerne i Norge og Europa vet at formidling av krigspropaganda er et av virkemidlene som benyttes av stridende parter for å oppnå støtte for sin agenda. Det er derfor ikke merkelig at det i Europa er nesten umulig å få informasjon fra den andre parten i Ukraina konflikten.

Norge og Europa befinner seg i den 3. verdenskrig
Jeg oppdaget en meget informativ og interessant analyse fra russisk media forfattet tilbake i januar 2023 som belyser den komplekse situasjonen for Europa. Jeg understreker at FMI ikke er ett talerør for Russland, men denne meget tankevekkende artikkelen bør være pliktlektyre for å forstå hvorfor Norge og Europa faktisk befinner seg i den 3. verdenskrig.

For de som ikke interesserer seg for realiteter og metapolitiske funderte artikler anbefaler jeg TikTok-videoer på maksimal 30 sekunder, eller NRK sin «nyhetsformidling», kombinert med «Alle mot 1», «Se og Hør/Rør», Taco og Pepsi Max/CocaCola.

Begynnelse av oversettelsen:

«Euro-atlantisk enhet: Hvordan USA stjeler fra Europa

EU taper handelskrigen mot USA og hvorfor Brussel og Washington fortsatt står sammen.

Er den kollektive vestfronten mot Russland samlet, eller er motsetningene så store at det til og med kan bli en handelskrig mellom EU og USA som vil åpne nye muligheter for Russland?

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995. Medlemskap i FMI kr 300,–.

Kort sagt: Ja, fronten er enig, men det er motsetninger og de er katastrofale. Nei, det blir ingen handelskrig, for EU har allerede tapt den. Ja, Russland har en enorm blikkvinkel som ikke lenger har noe med Vestens verdier å gjøre.

I det følgende vil jeg prøve å forklare hvert av disse svarene i detalj. Jeg begynner på midten.

En guide for hvordan man taper en handelskrig
Siden konflikten i Ukraina brøt ut har EU nådeløst innført sanksjoner mot sin tredje største handelspartner, Russland (etter Kina og USA). Siden februar 2022 har «straffetiltakene» fått drakoniske proporsjoner. I tillegg er det nettopp de Amerika-vennlige østeuropeiske statene som aktivt støtter sanksjonshysteriet. Mange logistikkjeder ble avbrutt over natten, hvorav de viktigste er i energisektoren. Mens den russiske føderasjonen sendte mer enn 40 prosent av gassen sin til EU i 2021, er det nå foreløpig bare rundt 9 prosent. Utvekslingen vil skje gjennom det EU kan få, men mest gjennom LNG, spesielt fra USA.

Ifølge EU-kommisjonen økte LNG-forsendelser fra USA med 137 prosent de første 11 månedene av 2022 sammenlignet med samme periode i 2021. Samtidig, avhengig av plasseringen ved knutepunktene, overstiger prisen på amerikansk LNG kostnadene for russisk rørledningsgass med 3 til 7 ganger. Situasjonen med eksplosjonene ved Nord Stream ser ut som om det var en slags konsolidering av EUs omstilling på energifeltet.

Tilsynelatende er EU-kommisjonen ganske fornøyd med dette resultatet, fordi den dyre gassen har gjort fornybar energi lønnsom, som ble sterkt subsidiert i Europa de siste ti årene frem til energikrisen. Vil den grønne agendaen utvikle seg?

Maktbalansen mellom EU og USA
Hva er de første resultatene av disse tiltakene for omfordeling av økonomiske ressurser i EU og USA? Det er triste nyheter for Europa.

1. USA tjener direkte på å selge LNG til EU, og europeerne betaler deretter.

2. Den kraftige økningen i energikostnadene reduserer allerede betydelig konkurranseevnen til europeisk industri sammenlignet med USA. Her tjener de amerikanske produsentene indirekte profitt som ingen beregner, men som kan være betydelig høyere enn fortjenesten ved salg av LNG. I følge Eurostat vil betalinger fra private forbrukere i 2022 ha økt med 2,5 til 5 ganger, avhengig av vilkårene i kontrakten. Energikostnadene for industri og handel i EU har økt med en faktor på 7 til 10 i noen tilfeller.

3. Etter at USA vedtok lovgivning som gir direkte støtte til USA-baserte selskaper – 369 milliarder dollar Inflation Relief Act – begynte europeiske produsenter, svekket av økende energipriser og sanksjoner mot Russland, å bruke noen av pengene sine på å flytte produksjonen til USA. Dette er nye skatter, arbeidsplasser og mer kjøpekraft for Washington og akkurat det motsatte for Brussel, en annen kilde til mer økonomisk makt for USA til skade for Europa.

Sjakk matt: Alle tre ovennevnte poengene betales selvfølgelig av europeiske skattebetalere, men det er ikke alt:

4. EU-landene gir Ukraina en betydelig del av sine våpenlagre og trenger et presserende behov for å øke dem. Det vil si at i praksis vil drømmen om USA bli oppfylt: Kansellering av hele den europeiske delen av NATO fra de sovjetiske våpnene, som snarest må erstattes med nye våpen (av NATO-standarder). Spørsmålet som oppstår er: Forholdet for energi- og produksjonsproblemer i Europa, hvis militærindustrielle kompleks vil kunne tilby de mest konkurransedyktige betingelsene for de viktigste våpenordrene fra Europa: Amerikanske eller europeiske? Europeiske skattebetalere vil betale for det også.

5. Siden tidlig på 2000-tallet har USA krevd at europeiske land øker sine forsvarsutgifter til 2 prosent av BNP og at minst 30 prosent brukes til å kjøpe nye våpen (kjøpe fra hvem?). I forrige uke sa NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg på Davos Economic Forum at 2 prosent av BNP ikke lenger er et mål, men minstemålet i NATO-landenes militærutgifter.

6. Charles Michel, presidenten for Det europeiske råd, forklarte i Davos, EU brukte i 2022 50 milliarder euro på all slags bistand til Ukraina, midlene for å støtte ukrainske flyktninger og de relaterte problemene inkluderte ikke, som igjen først og fremst landene i Europa blir konfrontert med. Det er nesten en tredjedel av EUs 2022-budsjett på 167 milliarder euro.

Det er ikke for ingenting at første nestleder i EU-kommisjonen Valdis Dombrovskis sa på forumet i Davos at EU-kommisjonen kan be EU-landene om å gi ytterligere bidrag til EU-budsjettet i sommer fordi pengene er borte. Dette betyr utvilsomt nye skatter eller lån som ikke vil forbedre den økonomiske situasjonen i det gamle Europa, som er overbelånt med 80 prosent av BNP.

Nå er det virkelig sjakk matt
satelitter 1

«Nei, det blir ingen handelskrig, for EU har allerede tapt den». Vinneren er USA og Europa må bare godta og godta ordre.

Jeg har imidlertid en liten epilog: USA er villig til å investere i produksjon av ammunisjon til de ukrainske væpnede styrkene, samt produksjon av den knappe ammunisjonen fra sovjettiden i de fattige østlige EU-landene. Det amerikanske militærindustrielle komplekset har nå manglende kapasitet, og Øst-Europa har relativt billig arbeidskraft og, viktigst av alt, enkel logistikk for å få varer til kundene. Ved å gi Europa en del av den «militærindustrielle kaken», knytter USA EU enda tettere til konflikten i Ukraina.

Problemer og enighet
Så problemene mellom de to sidene av Atlanterhavet er enorme. USA har bokstavelig talt begynt å presse Europa og frarøve det sine økonomiske, bedriftsmessige og intellektuelle ressurser. Den amerikanske anti-inflasjonsloven, som lederne av EU-institusjonene sier har skapt «betydelig bekymring i Europa», var faktisk bare prikken over i-en på disse prosessene.

Ja, europeerne var anspente og nervøse etter at loven ble vedtatt. EU-ledere møttes i Brussel 9.-10. februar (Denne oversettelsen er skrevet 9/2, red.anm.) for et ekstraordinært toppmøte for å diskutere hvordan man kan øke konkurranseevnen til Europas økonomi som sliter. De ser tre løsninger: Lavere skatt, billige investeringer og nye billige råvarer.

European External Action Service under Josep Borrell leter intensivt etter disse billige kildene i hele Afrika, men når han kommer tilbake fra sine turer i afrikanske land, klager Borrell alltid over at de lytter for mye til de «russiske fortellingene» som Russlands utenriksminister Sergei Lavrov gir. Borrell fortsetter imidlertid å jobbe hardt med det og lover å «avsløre alle russiske myter».

Abonnement Norge Er Vårt kr 120,–. Enkeltnummer kr 65,–. Kontonr.: 0530.40.68169.

Kapital er enda vanskeligere. I 2020 kunngjorde EU-kommisjonen med stor fanfare etableringen av et 750 milliarder euro EU-pandemisk utvinningsfond for perioden 2021-2027 – disse pengene kommer fra et internt lån frem til 2052. Det kommer i tillegg til den lånefinansierte EU-husholdning.

Målet med denne kontantinjeksjonen var det samme, nemlig å fremme økonomisk oppgang og vekst i EU. Disse pengene sendes til EU-land og ifølge europeiske medier har ikke alle land klart å absorbere dem. I klartekst betyr dette at selv disse subsidiene ikke øker næringslivets tillit til den europeiske økonomien.

Derav spørsmålet: Vil ytterligere 300 til 400 milliarder euro i lånte penger hjelpe EU hvis fellesskapet skaper et motstykke til den amerikanske inflasjonsreduksjonsloven?

Europas politikere fremmer er amerikansk/globalistisk agenda og ikke en politikk for Europa.

Med dette omfanget av problemer, hvorfor forblir EU-USA-fronten samlet mens EU selv gradvis blir NATOs økonomiske skygge?

Etter min mening er hovedårsaken til dette de globalistiske elitene og deres kontroll over media. Ser vi på lederne for alle EU-institusjoner, ser vi mindre europeiske politikere enn engasjerte transatlantiskere. Charles Michel, leder av Det europeiske råd, Ursula von der Leyen, leder av EU-kommisjonen, Roberta Metsola, leder av Europaparlamentet, de gir alle uttrykk for deres bekymring for europeiske borgeres velvære mens de fremmer den globalistiske agendaen.

De faglige egenskapene til disse politikerne kan karakteriseres ved hjelp av noen få eksempler. I en uttalelse om EUs støtte til Ukraina leste von der Leyen opp tekst som sa at Ukrainas tap utgjorde «100 000 militæroffiserer». For det første, fra hennes erfaring som tysk forsvarsminister, vet hun ikke at antallet ofre som omhyggelig skjules av Kiev ville utløse en medieeksplosjon, og for det andre vet hun ikke at det knapt kan være «100 000 militæroffiserer» i den ukrainske hæren. Charles Michel forklarer i Kiev at han drømmer om tider når «en ukrainer skal lede Det europeiske råd eller EU-kommisjonen».

Samtidig er vi på nasjonalstatsnivå vitne til en rask nedgang i lederskap, avgangen av politikere som Angela Merkel, Jacques Chirac, for ikke å snakke om Gerhard Schröder, François Mitterrand eller Margaret Thatcher, som klarte å avverge forsøker å oppheve suvereniteten til deres begrensende land ved kun å forfølge europeisk integrasjon langs vektorer som virkelig var fordelaktige for deres folk.

Hvordan EU fikk en slik elite er gjenstand for en egen, omfattende studie. Men kort sagt: Det er dominansen til den globalistiske og transatlantiske agendaen innen vitenskap, utdanning og media. Dagens elite er en generasjon som vokste opp med ideene om transatlantisme fra en ung alder.

Denne agendaen er formulert av transatlantiske sentre som Atlantic Council, German Marshall Fund og andre USA-orienterte strukturer. Og alt dette er forankret i en rekke «europeiske» forum, som den tidligere WEF i Davos eller den kommende sikkerhetskonferansen i München i februar, hvor det i utgangspunktet ikke er noen diskusjon, men hver foredragsholder bare er enig med de andre.

Rollen til USA og dollaren
satelitter 2

Illustrerende uttalelse fra USA: Catherine Nuland, viseutenriksminister i USA under B. Mohammad Obama og koordinator for EU i en samtale med FN sin representant Robert Serry uttalte i desember/januar 2013 følgende: «FUCK THE EU».

Et enkelt spørsmål må besvares veldig klart: Hvordan tok USA makten?

Svaret: De var hovedmottakerne av to verdenskriger som samtidig utslettet deres konkurrenter. Første verdenskrig brakte Amerika en enorm industriell boom, og åpnet det ødelagte Tyskland og, i mindre grad, andre land i den gamle verden for investeringer.

Andre verdenskrig gjorde det mulig for USA å kjøpe opp det meste av Europa, både økonomisk ved å oversvømme det med penger under Marshall-planen og åndelig ved å erklære seg selv som seierherre, frigjører og fremste forsvarer av de europeiske folkene.

På dette grunnlaget startet de en massiv innsats for å oppdra nye generasjoner av europeiske transatlantikere. Selvfølgelig brøt krigen den koloniale verdensordenen som USA arvet fra de tidligere europeiske kolonimaktene.

Spørsmålet om USA ønsker å prøve igjen å gjenta suksessen med den nåværende globale hybridkonflikten mens de prøver ikke å stupe ned i atomkrigens avgrunn er, etter mitt syn, rent retorisk.

USA har bare ett problem. Eventuelle bonuser de mottar kan bli utslettet hvis verden beveger seg bort fra dollaren som reservevaluta. Det ville vært den finansielle, økonomiske og politiske undergangen til USA slik vi kjenner det. Utfallet er svært sannsynlig hvis USA og landene som slutter seg til det blir beseiret i denne konfrontasjonen. Dollarens funksjon som hoved-reservevaluta er ikke garantert av økonomisk makt, men av militær makt. Jeg henviser igjen til den tidligere publiserte artikkelen: Her er forklaringen for hvordan dollaren muliggjør USAs unipolare hegemoni.

Derfor er USA klare til å fortsette å øke innsatsen i denne konflikten, vel vitende om at seier i konfrontasjonen med Russland garanterer i det minste delvis bevaring av dollaren i den egenskapen, noe som betyr at alle bonuser de mottar fra Europa har mottatt kan kapitaliseres.

Mulighetens situasjon
La oss gå videre til potensialet for Russland i denne situasjonen. Det er der, men implementering vil kreve mye mot og mye intellektuell, organisatorisk og militær innsats. I hovedsak er poenget at transformasjonen av konflikten i Ukraina av det kollektive Vesten til en global hybridkrig førte til en de facto frakobling av Russland fra det amerikansk-påvirkede verdenssystemet.

Hvis Russland henger seg fast i den samme hengemyren av global arbeidsdeling og elitisme som EU allerede er fullstendig fastlåst i, 15 til 20 år fra nå, når en ny generasjon politikere har vokst opp på vestlige modeller siden barnehagen, ville Russland uunngåelig gjenta Europa sin skjebne.

For 30 år siden virket det for mange at det å være en satellitt i USA ikke var så ille, siden det var forutsigbarhet og et klart sett med regler som du bare måtte følge strengt. Dessverre har disse 30 årene vist at amerikanske satellitter kommer til en dårlig slutt: Når de ikke har nok ressurser eller deres støtte blir økonomisk u-levedyktig, blir de rett og slett forlatt, som afghanerne som klamret seg til landingsutstyret til amerikanske fly, eller Kurdere, de viktigste amerikanske allierte som har blitt forlatt i Syria og Irak. Hvis ressurser er tilgjengelige da, som med de tidligere europeiske koloniene og nå med Europa selv, mater de ganske enkelt kolonisatoren. Dette gjelder bare så lenge det er økonomisk forsvarlig å utnytte dem.

For Russland har denne erkjennelsen kommet gjennom den militære konflikten, og landet står nå overfor det uunngåelige behovet for en krevende omorganisering av hele sin økonomi, med en overhaling av sine grunnleggende prinsipper. Landet må skape et nytt teknologisk og industrielt gjennombrudd ved å forlate økonomiens råvarebaserte natur. Staten har alle nødvendige intellektuelle og naturressurser til dette formålet.

Russland har taklet denne oppgaven minst to ganger i sin historie.

Denis Dubrovin, leder av TASS Belgia».

Slutt på oversettelsen.

Morten Lorentzen
Moss, 26.2.2023


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Aktivisme Gudbrandsdalen
Søndag 28.august 2022


Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 126 guests og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. – E-post: fmi[at]fmi[dot]no – Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) – Kontonr.: 0530.40.68169 – Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX – IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 – Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015