Kilde: Pressemeddelelse fra DF, Christiansborg 29. august 2010.

Dansk Folkepartis medlem af Europa Parlamentet, Morten Messerschmidt, er dybt rystet over, at svensk TV4 nægter at vise en valgvideo for Sveriges Demokraterne og mener, at det er det sidste bevis i rækken på, at Sverige ikke overholder internationale konventioner for afholdelse af parlamentsvalg. Morten Messerschmidt vil rejse sagen overfor Vendig-kommisionen og samtidig have en debat i Europa Parlamentet, om svenskernes mangelfulde demokrati.

- Den uafhængige Venedig-kommission nævner specifikt skævvridning i medierne, som et af de større problemer i forbindelse med mange valg. Når et demokratisk parti ikke får lov at vise sine valgvideoer på nationalt tv, så høre al snak om demokrati op, og man må tage sig selv i at sammenligne Sverige med mindre udviklede lande mod øst eller sydpå, siger Morten Messerschmidt.

- Når svenskerne går til valg skal de i princippet selv have stemmesedler med, eller rettere, de politiske partier skal producere deres egne stemmedsedler, som skal ligge i separate bunker, hvilket fuldstændig underminerer det grundlæggende princip om, at valg skal være frie, lige og hemmelige. Det er decideret pinligt for vores broderfolk og helt i strid med demokratiets grundtanker, at disse forhold ikke er blevet rettet op, hvorfor jeg håber, at Europa Parlamentet snarest vil sende en advarsel til svenskerne, slutter Morten Messerschmidt.

Kommentar: Sverige har fået flere advarsler inden for de sidste tiår.

http://hodja.wordpress.com/