header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Bilde: fra Pixabay.com

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

Christine Lagarde: «USA er for tiden den største militærmakten i verden. USA leverer det meste av våpnene og stiller betydelige økonomiske ressurser til rådighet...Jeg synes vi ikke skal krangle om hvem som vinner og hvem som taper. Du må vinne. Vi må gjøre alt vi kan for å støtte deg.»

«Men den digitale euroen vil bare ha... Det blir kontroll.» Bilde: Wikimedia Commons. CC BY-SA 4.0

Hvorfor fungerer ikke de anti-russiske sanksjonene? Hun innrømmer at det ikke interesserer henne at innbyggerne og næringslivet i Europa er de virkelig skadelidende. Vi får også vite når den endelige beslutningen om å innføre en digital Euro/E-Coin skal vedtas. Videre at EU er fullstendig innforstått med at korrupsjonen fortsatt florerer i Ukraina.

Hele videoen med hvordan de berømte Vovan og Lexus (kjente "pranksters" som har lurt flere europeiske politikere) rundlurer Christine Lagarde 16. mars 2023 til å tro at hun snakker med Ukrainas president Zelensky, finner du i artikkelen. Vi har oversatt hele videoen som er på engelsk, til norsk i tekstform:

Zelensky: Hallo, hallo. Kan du høre meg? Kan du høre meg?

Lagarde: Jeg hører deg veldig godt.

Zelensky: Fru styreleder, jeg er glad for å se og høre deg.

Jeg er bekymret for den økonomiske situasjonen i Europa fordi bistand til Ukraina, som du vet, avhenger av den. Og noen land sier allerede åpent at innenlandske problemer er viktigere for dem enn Ukraina. Derfor ville jeg spørre deg: Hvordan er situasjonen i Europa som helhet? Hvor hardt har krisen rammet? Hva er din visjon?

Lagarde: Vi har problemer med inflasjonen på grunn av problemområdene som vi ikke har klart å forbedre siden slutten av koronapandemien. Prisene gikk først opp kun på grunn av energikostnader, deretter gradvis på grunn av gjødselkostnader, dette påvirket hovedsakelig matvareprisene, men nå er det nesten overalt.

Så inflasjonen, som vi spådde ville være forbigående, varer mye lenger enn forventet og på mye høyere nivåer enn forventet. Som et resultat har alle sentralbanker, inkludert ECB, måttet ta grep for å redusere inflasjonen slik at folk ikke lider av høye priser og sikrer en mer stabil økonomi.

Som et resultat av dette har vi begynt å heve rentene, som var nede fra minus 50 basispunkter for omtrent ett år siden og nå er rundt 2 % på de mest brukte rentene. Så vi ser lave vekstrater. Prisene våre er for høye og vi må senke dem. Dette er situasjonen vi har for øyeblikket.

Zelensky: Hvorfor tror du Russland var i stand til å overvinne sanksjonspolitikken og gjorde det? Jeg har blitt fortalt at sanksjonene rammer den europeiske økonomien og euroen hardere enn forventet. Virker sanksjonene eller skyter Europa seg selv i foten?

Russlands BNP har vokst. Den er nå rangert som niende i verden. Hvordan vurderer du politikken til den russiske sentralbanken og dens sjef, Elvira Nabiullina? De klarte å redde rubelen. Hvorfor? Hvordan gjorde de det?

Her er den komplette konversasjonen mellom Presidenten for den europeiske sentralbanken, Christine Lagarde og det hun tror er President Zelensky. En ren nytelse!

Lagarde: Jeg tror Elvira, som jeg kjenner veldig godt, er en veldig god Fed-leder. Hun forsto situasjonen veldig raskt og satte opp renten drastisk. Det var det riktige tiltaket på den tiden for å hindre ekstremt høy inflasjon.

Hun sørget for at menneskene som hadde pengene sine i Russland, spesielt russere, la pengene sine i Russland. Dette fungerte veldig bra de første dagene. Som et resultat steg inflasjonen, men ikke særlig mye, for så å falle igjen. Hun gjorde en kjempejobb.

Jeg nøler ikke med å si det. Jeg tror sanksjonene ikke er så tøffe som vi forventet. Det er så. Jeg tror også at de teknologiske barrierene som nå pålegges Russland også vil påvirke landets vekst og forretningsmodell.

Problemet med energipriser tror jeg, og jeg er ingen energiekspert, er at landet fortsatt klarer, og absolutt gjør det, å selge mye energi, det være seg olje eller gass, til landene som ikke har pålagt sanksjoner mot Russland utenfor EU, hvis det selger til India, til Kina eller til Fjerne Østen, så klarer det å generere valutainntekter.

Jeg vet ikke om de får yuan, rupier eller andre valutaer, men de klarer definitivt å eksportere og generere kontantstrøm.

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995. Medlemskap i FMI kr 300,–.

Zelensky: Hva synes du om EUs holdning til å begrense prisen på russisk olje. Kan dette virkelig hjelpe?

Lagarde: Snakker du om overgrensen på 60 Dollar?

Zelensky: Ja.

Lagarde: Ja, jeg tror det vil hjelpe hvis det implementeres og håndheves riktig. Jeg tror at for øyeblikket vil alle store forsikringsselskaper, alle meglere, alle rederier som opererer utenfor Europa, Storbritannia og USA holde seg til grensen, ikke kjøpe forsikring og ikke tilby frakt hvis prisene er høyere enn denne grensen.

Men vi vet begge at russerne er veldig flinke til å omgå sanksjoner og det faktum at de har bygget opp en flåte av skip, oljetankere og prøver å lage en slags intern forsikringsmekanisme er en måte å prøve å omgå sanksjonene vi har pålagt.

Zelensky: Jeg tror det er et annet problem: Du har en partner som Tyrkia. Som hjelper dem mye. Og det hindrer oss i å lykkes. Så jeg lurer på hvordan vi kan forbedre sanksjonspolitikken vår?

Lagarde: Vel, det er noe for ledere å tenke på. Men ethvert press som USA, Storbritannia, EU, Australia og selvfølgelig Canada kan legge på alle andre aktører vil gjøre en forskjell. For hvis det er en vei ut eller en bakdør der større sanksjoner kan omgås, svekker det naturligvis hele systemet. Så jeg vet ikke om det er mulig å legge press på Tyrkia gjennom NATO, men det er en mulig måte.

Tyrkia spiller et komisk spill fordi ved å blokkere eller kunngjøre at det vil blokkere Sveriges og Finlands tiltredelse, sikrer det seg selvsagt en sterk forhandlingsposisjon, og det er vanskelig å legge sterkt press på det når man ber det for Sverige og Finland skal stemme. Men alle land med god vilje, en koalisjon av de som ønsker å støtte Ukraina, burde virkelig legge press på andre land.

Som du vet, kommer G20-møtet med finansministre og sentralbankfolk i India, og jeg tror det er en god anledning til å minne alle de andre G20-lederne om deres freds- og stabilitetsforpliktelser, for hvis de ikke følger og respekterer disse reglene blir stabilitet umulig.

Zelensky: Jeg tror det ikke er en god kamp for Tyrkia. Og forresten, jeg vil gjerne spørre om din mening. Hvem har det verst blant EU-landene for tiden, hvem har lidd mest?

Lagarde: Hvis du ser på inflasjonstallene mine, som er mitt barometer, er dette landene som er nærmest Russland. De baltiske landene har for eksempel fått et enormt økonomisk sjokk fordi de er handelspartnere, fordi de utgjør en politisk risiko. Så dette er landene som indikatorene er dårligst for.

Ser vi på gjeld-til-BNP-forholdet, er et land som Hellas utsatt, men det er ikke en stor risiko fordi det meste av låneopptaket kommer fra kvasi-offisielle institusjoner som den europeiske stabilitetsmekanismen. Et annet land med høy gjeld i forhold til BNP er selvfølgelig Italia.

Zelensky: Jeg er også bekymret. Halvparten av lånene våre er amerikanske lån og halvparten, 50 % er lån fra eurosonen. Dette påvirker også valutakursene. Og mitt spørsmål: Hvor høy anslår du inflasjonen i Europa i år?

Lagarde: Du vet, alle de økonomiske prognosene og inflasjonen overrasket meg. Så det er vanskelig for meg å si. Men ifølge de offisielle anslagene estimerte vi inflasjonen for 2023 til å være rundt 7 %. Jeg må dobbeltsjekke tallene fordi jeg tror jeg gir deg et tall som er litt undervurdert. Inflasjonen er trolig litt høyere.

Zelensky: Jeg tror det er ganske vanskelig å komme med korrekte spådommer for øyeblikket. Du vet at situasjonen begynner å bli ustabil. Tror du det er mulig at ECB vil heve renten til 4 %?

Lagarde: Som jeg sa, jeg vet ikke det nøyaktige antallet eller når vi kommer til å treffe den langsiktige renten. Det eneste jeg kan fortelle deg og økonomene som gir deg råd, og jeg er sikker på at de er like kompetente og ærlige som mine økonomer, er at rentene kommer til å gå opp fra der de er nå, ellers vil vi ha inflasjon som ikke kan inneholde.

Zelensky: Spørsmålet er også, hva tror du kollegene dine i Fed tenker om det? Er du i kontakt med dem?

Lagarde: Vi snakker ikke bare, men vi utveksler selvfølgelig også mange synspunkter og visjoner. Og faktisk, jeg skal møte Jerome Powell (Presidenten for Fed Ex. Red. anmerkning) i kveld. Vi møtes til middag i kveld. Vi har et møte i Bank for International Settlements i Basel, og jeg skal spise middag med ham i kveld. (16/3-2023, Red. Anmerkning.) Ja, vi snakker mye med hverandre.

Men du vet, herr president, uansett hvordan situasjonen utvikler seg, hvem som vinner, hvem som taper, så spiller det ingen rolle. Det viktige er at Ukraina vinner til slutt. Så min enkle mening er at den som har det største våpenet vil vinne til slutt. Det er det. Det er et veldig dumt og enkelt Wild West cowboyprinsipp.

USA er for tiden den største militærmakten i verden. Så USA leverer det meste av våpnene og stiller betydelige økonomiske ressurser til rådighet. Og det er virkeligheten vi har med å gjøre.

Og jeg synes vi ikke skal krangle om hvem som vinner og hvem som taper. Du må vinne. Og vi må gjøre alt vi kan for å støtte deg.

Zelensky: Ok, nok med å snakke om triste ting. Jeg er veldig glad for å se deg. Og jeg er glad for å se en smart kvinne i denne stillingen. Og jeg synes du er veldig hyggelig.

Lagarde: (ler) Bra.

Selensky: Jeg har et spørsmål. Jeg er en aktiv bruker av elektroniske penger. Så mitt spørsmål til deg er knyttet til innføringen av den elektroniske euroen. Hvordan ville det hjelpe å bytte til e-valuta?

Lagarde: Vel, det er to poeng. Først: Avgjørelsen tas i oktober. Vi forbereder alt nå. Vi ønsker å forberede oss. Vi ønsker å holde en treningssamling, men det blir ikke tatt en beslutning før oktober 2023.

Grunnen til at jeg personlig er overbevist om at vi må gå videre er på grunn av en lignende situasjon som den vi er i nå. Vi er avhengige av gass fra et svært uvennlig land. Jeg vil ikke at Europa skal være avhengig av valutaen til et veldig uvennlig land, for eksempel. Enten det er en avhengighet av kinesisk valuta, russisk valuta eller noe annet, eller en vennlig valuta, men kanskje drevet av et privat selskap som Facebook eller Google eller noe sånt.

Zelensky: Jeg bruker også Bitcoins. Jeg kjøpte dem da de kom ut, og jeg håper de vil fungere i et spesielt system også. Jeg vet at det er mange protester mot den elektroniske euroen i Europa. Hva er grunnen til det?

Lagarde: Du vet, det er det vakre med Europa. I Nord-Europa, for eksempel i Nederland, er folk veldig glade for innføringen av e-euroen. Spør du en ung tysker, vil han si at han ikke ser noe problem med det.

Red. anmerking: Fru Lagarde «tror» mye og geografikunnskapene er også begrenset: Når ble Nederland en del av Nord-Europa?

Som jeg sa tidligere, vil jeg ikke at Meta, Google eller Amazon plutselig skal finne opp en valuta som tar over Europas suverenitet. Jeg vil ikke at en utenlandsk valuta skal bli handelsvalutaen i Europa. Så vi må være forberedt.

Zelensky: Problemet er at de ikke ønsker å bli kontrollert. De vil ikke ha det.

Lagarde: Ja, men gjett hva? Vi har nå en terskel på 1000 euro i Europa. Alt over denne grensen kan ikke betales kontant. Hvis du gjør det, er du i det grå markedet. Du risikerer å bli tatt, bøtelagt eller fengslet.

Men den digitale euroen vil bare ha begrenset kontroll. Det blir kontroll. Du har rett, du har helt rett. Vi tror at for svært små beløp, som 300 til 400 euro, kan vi ha en mekanisme uten kontroller, men det kan være farlig. Terrorangrepene i Frankrike for ti år siden ble utelukkende finansiert med disse svært små anonyme kredittkortene som kan fylles på helt anonymt.

Abonnement Norge Er Vårt kr 120,–. Enkeltnummer kr 65,–. Vipps: 43995 Kontonr.: 0530.40.68169.

Zelensky: Du vet, det var et spørsmål. Jeg tror dette allerede er en spøk. Som vitsen om at neste valuta for Europa blir ved.

Lagarde: Hva blir det?

Zelensky: Ved. Ved til oppvarming.

Lagarde: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.

Selensky: Det er som en spøk. Det er som en spøk fra russisk side.

Lagarde: Noen ganger overdriver de det.

Zelensky: Og spørsmålet mitt er: Tror du at politikken til den forrige regjeringen i samarbeid med IMF, jeg mener Poroshenko, førte til krisen? For da jeg ble president, møtte jeg mange forferdelige situasjoner i næringslivet.

Tilsynelatende stjal han noen kreditter for Ukraina og brukte dem til sin fordel, så vi ble tvunget til å øke pensjonene og prisene på strøm og oppvarming i lang tid, noe som førte til en kritisk situasjon, som Russland utnyttet.

Lagarde: Hmmm. Du vet, jeg tror først og fremst at IMF gjorde alt det kunne for å hjelpe og støtte Ukraina. Du vet like godt som meg at landet ditt ikke var i perfekt form. Du vet like godt som meg at det var veldig merkelige karakterer som misbrukte situasjonen, som hadde sine egne små hærer, som hadde sitt eget system.

De utnyttet absolutt det både IMF og USA prøvde å gjøre for å hjelpe Ukraina. Men du vet, historien kan ikke skrives om. Og jeg tror at IMF-lånet, programmet som ble satt i gang på den tiden, var nødvendig, og hvis det ikke hadde vært for det, ville situasjonen i Ukraina vært katastrofal. Ble det implementert 100 % perfekt? Nei selvfølgelig ikke.

Zelensky: Takk, fru styreleder. Tusen takk.

Lagarde: Takk.

Selensky: Takk. Jeg ønsker deg en fin dag!

Lagarde: Det samme.

Zelensky: OK. Takk skal du ha.

Nettredaksjonen

 

Oppfordring til alle våre lesere:

Gjennom vår direkte kontakt med medlemmer og ikke medlemmer vet vi at flere ønsker å skrive en artikkel, men kvier seg for represalier fra familie, venner og studie- eller arbeidsgiver.

Hvis du har et tema som du mener vi bør fokusere på, send oss noen setninger eller stikkord, event. med kildehenvisninger.

Dette kan du selvsagt gjøre anonymt. FMI garanterer 100 % diskresjon.

Vi kan publisere artikkelen/artikler enten under et pseudonym eller som nettredaksjonen.

Kontakt: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Aktivisme Gudbrandsdalen
Søndag 28.august 2022


Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 1106 guests og ingen medlemmer på besøk.


 
E-post: fmi[at]fmi[dot]no – Kontonr.: 3905.24.78654.
FMI ©2006-2015