Alf Tore Aronsen er president i RepNor.

aronsenDen senere tid har flere personer i ymse maktposisjoner overgått Harald Heide-Steens legendariske rollefigur Balle Clorin og hans supperåd, i tøvete uttalelser. Undertegnede har allerede kommentert dette tragiske likestillings- og diskrimineringsombudet. Første helg i september fikk hun avløsning av halvt norske Akhenaton de Leon, leder for rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo, som åpenbart bryr seg mer om sin ikke-norske tilhørighet. Jeg syns han viser manglende respekt for sin norske mor og sin norske tilhørighet, når han åpenbart ikke velger å prioritere sitt norske fornavn Oddvar. Nå har han altså foreslått å dele opp norske aldershjem i norske og ikke-norske avdelinger.

Det blir spennende å se om de "politisk korrekte" vil holde kjeft, bagatellisere eller rett og slett bare angripe Fremskrittspartiet, sånn at fokus blir tatt vekk fra dette supperådets uttalelser. For Fremskrittspartiet er som vanlig det eneste partiet på Stortinget som har skamvett nok til å slakte slike uttalelser. Andre partier kan under tvil tolkes til å mislike supperådets uttalelser, men de vil neppe gå videre med saken. Fremskrittspartiets Per-Willy Amundsen vil også frata slike supperåd all offentlig støtte. En støtte som de jo i utgangspunktet aldri skulle hatt. La meg gjenta dette, siden norske politikere åpenbart har valgt å ignorere det:
- Norge er et uavhendelig rike!
Dette betyr at det kun er nordmenn som skal være medlemmer av politiske partier og ha stemmerett ved norske valg. Derfor  bør Akhenaton de Leons trusler om manglende innvandrerstemmer føre til at norske politikere atter en gang begynner å lystre Grunnlovens evige befaling om norsk suverenitet.